DĚTSKÝ ASTROTYP

Dětský astrotyp určený především rodinným příslušníkům. Dozvíte se, jaký je potenciál vašich dětí, jak se k nim chovat a jakým směrem je v životě vést.

 

Poznejte s dostatečným předstihem, jaká osobnost z Vašich potomků vyroste. Pomůže Vám to najít si k nim co nejkratší cestu.

 

Dětský astrotyp by měl být běžnou součástí pro vědomé rodičovství. Dětský astrotyp vám ukáže i přirozenou cestu ke zdraví vašeho dítěte. 

Smyslem astrotypu je využití všech možností dítět, možností potenciálních i možností aktuálních. Shrneme-li vše, co můžeme o astrotypu říct, pak jeho hlavní úlohou je pomoc při vyhledávání, definování a odstraňování disharmonií, které nás provázejí životem jako poruchy nebo nemoci našeho těla i duše či životní problémy a samozřejmě hlavně prevence těchto potíží.

Díky tomu lépe pochopíme výchovu svého dítěte. :-)

Prenatální tabulka: ENERGETICKY OSLABENÉ ORGÁNY ♥

Lidské tělo se chová jako hologram, každá jeho část vždy zobrazuje informace o celku. Tělo nedělí na segmenty. Uvnitř jsou všechny orgány vzájemně propojené a mezi sebou komunikují. Zdravotní obtíže vnímá jako upozornění těla, že se v dané části děje něco, co může negativně ovlivnit celý organizmus. 

Samotná nemoc nastává obvykle po delším období ignorování varovných signálů. Bolest je signálem těla, které se snaží upozornit na problém. Tlumení bolesti léky tedy problém nevyřeší – odpojením kontrolky nedostatku benzínu také nezabráníte prázdné nádrži.

 

ÚPRAVA ŽIVOTOSPRÁVY ♥

Co se v mládí naučíš… ano ano, jak známé přísloví..:-)

A to platí i přece na talíři. Co své děti naučíte jíst, to budou s velkou pravděpodobností jíst celý svůj život. Je jen na vás, zda to bude strava zdravá, pestrá, barevná či nikoli.

Dítě kopíruje z 95% životosprávu svých rodičů, proto je nesmírně důležité začíst nejdříve u sebe, protože tím předáte svému dítěti to nejdůležitější.

Doporučení vhodných potravin i na základě konstituřního typu - zda je dítě více jin nebo jang. 

Dětský astrotyp obsahuje:

  • Temperament dítěte, jeho povaha, vlohy, vlastnosti i schopnosti.
  • V čem dítě vyniká a v čem je naopak dobré jej podpořit.
  • Životní směr a výběr z povolání, pro které by se dítě hodilo (výběr však samozřejmě zůstává na něm samotném).
  • Zdravotní zátěže - Slabá psychosomatická místa a sklony ke zdravotním potížím včetně prevence, jelikož vše je možné změnit.
  • Jaké potraviny jsou nejideálnější pro správný vývoj dle energetického typu dítěte.
  • Co zařadit do dětského jídelníčku, aby byl zdravý, barevný, vyvážený a pestrý.
  • Návrh úpravy životosprávy - jak podpořit zdraví a dlouhověkost svého dítěte. 

A co je k výpočtu astrotypu potřeba?  

Stačí pouze datum, hodina a místo vašeho narození. Pokud neznáte hodinu narození dá se většinou zjistit v porodnici či na matrice. Astrotyp vám mohu vypracovat i v případě, že hodinu narození neznáte, i tak v něm najdete mnoho užitečných informací.

Kdy a jak dostanu dětský astrotyp?

Do 2 - 14 dnů v PDF na e-mail. Rozsah cca 30 a více stran. 

Pokud chcete astrotyp řešit telefonicky, je možné si objednat konzultaci. :-)