Co je to ASTROTYP?

Astrotyp je jedna z nejefektivnějších metod analýzy lidské osobnosti, zobrazuje veškerou potencialitu, kterou si v sobě neseme, seznamuje nás s tím, jakou výbavu jsme si přinesli na cestu životem a to se promítá do naší mentality, zdravotních předpokladů, profesního zaměření, ale i vztahů. 

Uvědomění si těchto svých možností jak aktualních, tak potenciálních, nám umožní jejich vylepšení a posílení. Astrotyp odhaluje i to, jací můžeme být, ale zaroveň nám ukazuje ohraničení, které vymezuje nejlepší prostor pro naši cestu životem, abychom zbytečně nešli proti proudu a neztráceli svou energii. 

Astrotyp vás navede na činnosti, které jsou pro vás přirozené a ukáže vám naopak ty, které jsou pro vás nepřirozené a budou vás vyčerpávat. Tímto poznáváme naši přirozenost a zjistíme, že každý jsme jedinečný originál a přestaneme se srovnávat s jinými lidmi, protože stejně tak jako my, tak i oni mají své přednosti, ale i nedostatky. 

Využijeme - li svých energií a přijmeme je, začneme do našeho života vnášet stále více harmonie, začneme být více v souladu sami se sebou a to znamená to nejdůležitější - zlepšení zdraví, zlepšení fyzického i psychického stavu.

Díky znalosti ASTROTYPU poznáme, jak působily časové cykly energií na naše vyvýjející se orgány, ve kterém období bychom se neměli zbytečně přetěžovat. Naopak snažit se svoje orgány posílit, aby se energetické oslabení neprojevilo na fyzické úrovni - zdravotních problémů.

Měli bychom tedy dbát na životosprávu, na vyváženou stravu a především, na své vlastní potřeby. Poznání vlastních potřeb nám napoví, co vnést do svého života, abychom se cítili spokojenější, šťastnější a tedy i zdravější.

Prevence je základní opatření proti nemoci a je základní myšlenkou tradiční čínské nauky.

ASTROTYP ZDRAVÍ A VÝCHOVA DĚTÍ?

Je úžasným pomocníkem při výchově děti. Každý jsme originál a každé dítě, byť v jedné rodiče potřebuje trochu jiný přístup. 

Přístup, který umožní vytvořit základ spontánnosti, kreativity, tolerance a otevřenosti. Vlastnosti, na které bude navazovat v jeho dalších životních etapách.

A také tím podpoříme zdraví svého dítěte. 

Zajímavost. 🙂 V minulosti byla tato metoda nepřístupná veřejnosti, neboť byla výhradně využívána čínskými císaři.

CO JE TO KORELÁT?

Korelát je porovnání dvou astrotypů.

Každý máme v sobě energie, které jsme získali při svém narození. Tyto energie se promítají do různých úrovní našeho života. Do úrovně intelektuální, mentální, úrovně naší síly, úrvně podstaty člověka. 

 Do úrovně emocí, komunikace a do fyzické úrovně, která souvisí i s naší sexualitou. Astrotyp nám ukáže naše základní energetické vybavení, náš přirozený potenciál. Korelát je porovnáním dvou osobních astrotypů a pomáhá nám především lépe porozumět mezilidským vztahům. Pochopíme, že každá bytost je originál, má své vlastní energetické vybavení, které může být naprosto odlišné od toho našeho a právě v tom je příčina, proč např. nemůže partner, dítě naplnit přesně naše očekávání.

Zjistíme, že to nedělá úmyslně, jen prostě na to nemá ty potřebné energie.V podstatě se nám uleví, protože si rozdílnost uvědomíme a to nás povede k respektování této skutečnosti. Současně nám i napoví, co můžeme pro vylepšení vztahu udělat.

Poznáním korelátu zjistíme, jak na sebe na jednotlivých úrovních našeho života působíme, jak se navzájem ovlivňujeme, kde se vzájemně posilujeme, kde se můžeme vyčerpávat, kde je nebezpečí konfliktů. Kdo je ve vztahu silnější a jak spolu budeme komunikovat na fyzické a sexuální úrovni. Dozvíme se, jak s kterou úrovní pracovat, kde ji posílit nebo naopak, kde ubrat.

Korelát je velmi přínosný i ve vztahu rodič a dítě, vztahy mezi dětmi v rodině i vztahy na pracovišti. K výpočtu korelátu je potřeba datum a čas narození. Pokud nevíte čas narození, můžete ho zjistit v porodnici nebo na matrice. .