♥ CESTA K VNITŘNÍMU MUŽI ♥

Každý z nás má v sobě „vnitřního muže“ i „vnitřní ženu“. Každý z nich se projevuje jinak. 🙂

VAŠE OSOBNÍ SÍLA ♥

Tento výklad vám ukáže cestu k vašemu vnitřnímu muži. Je to ta část, která se chce prosadit, touží po nějaké akci. 

Ukazuje nám kudy k nám proudí základní vitalita a chuť něco podnikat, odvahu, chuť a prvotní impuls. 

Naší psychice tento archetyp  dodává podnět k osamostatnění a bývá určitým pomocníkem při održení se od minulosti, budování něčeho nového a zajištění sebe sama.

Mars je původcem našich činů, tam kde je potřeba se prosadit s Slunce nás naopak vede do akcí, které děláme s radostí. ♥

Vnitřní muž je řízen především vůlí a hledá zdroj své síly. Opakem je vnitřní žena, která se ukazuje stránkou citlivou - emotivní.

Vnitřní muž su umí řídit svůj život po svém a ostatní se snaží chránit, jelikož si je vědom své síly. Hledá také smysl svého života.

Stránku této naší druhé polarity zapojujeme do svého života vždy, když se snažíme dosáhnout nějakého cíle a být v něm úspěšní. 

VE VÝKLADU CESTA K VNITŘNÍMU MUŽI SE DOZVÍTE:

Jaký je Váš vnitřní muž.

Schopnost prosadti se. Kam zaměřit svou akceschopnost a tvořivost.

Poznat druh své síly a nejlepší možnost uplatnění v tomto životě.

Poznat životní oblast, ve které nejvíce proudí vaše energie.

Jaký je Váš mužský rod, z něhož jste vyšli.

Poznat druh své síly a nejlepší možnost uplatnění v tomto životě.

Vnitřní programy a poselství Vašich předků.

Co potřebuje Váš vnitřní muž?

Část je i věnována ideální ženě a jejím vlastnostem (anima = předobraz ideální ženy v naší duši, kterou podvědomě neustále hledáme.

Poselství je na 2 - 3 stránky A4. Jsou to informace, které Vás mají dovést k životu v souladu se sebou samými.

DALŠÍ INFORMACE:

Pro vypracování je dobré vědět:

Datum, čas a místo narození.

Pokud neznáte čas, nevadí, i tak se dají vyčíst kvalitní informace. 🙂

Délka, doba zpracování a způsob odeslání:

2 - 3 A4 stránek. Výklad vám bude zaslán v PDF po obdržení vaší platby a zároveň zaslání dat k vypracování na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Po domluvě je možné vytisknout a zaslat poštou. 

Jak dlouho výklad platí?

Je platný po celý život. Můžete se inspirovat kdy chcete. Nejde v něm o předpovídání budoucnosti, ale o rozbor osobnosti, jejíž potenciál a hranice lze prostřednictvím Astropsychologie přesně analyzovat. Součástí horoskopu není nesrozumitelná astrologická terminologie, radix.