Děláme-li to, co NESNÁŠÍME, odnese to i naše zdraví aneb proč jsem se ROZHODLA NÁSLEDOVAT hlas SRDCE ♥

Spousta lidí investuje OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ svého času do poznání toho, CO JIM NEJDE.
SOUSTŘEDÍ se na to nefunkční a svou snahu zaměřují na zlepšení dovedností, které jim nejsou vlastní, přešlapují na místě a často dělají věci, které jim nepřináší radost a naplnění. PROČ? Máte pocit, že žijeme ŽIVOT jen proto, aby jsme dělali to, co NESNÁŠÍME?

Pro naplnění je velmi důležité hledat SFÉRU, kterou umíme skvěle a dále ji posilovali.

UBÍJÍME SE TÍM a svou duši tak spoutáváme, že děláme to, co NESNÁŠÍME a právě tomuto věnujeme nejvíce pozornosti, času a mnohdy i peněz. PROTOŽE pokud děláte, to, co nesnášíte, odnese to i vaše zdraví, vytváříte si energii ODPORU, jste naštvaní na šéfa, jste naštvaní na spolupracovníky, jste naštvaní na náplň práce, jste naštvaní na finanční ohodnocení, které vás neuspokojuje, a energie se KUMULUJE a jednoho dne BUM a odnese to vaše zdraví.

A přitom tuhle situaci, můžete změnit pouze VY, nikdo jiný. VY JSTE TVŮRCI, vy máte možnost volby,  jak chcete žít.

Dříve jsem byla v situaci, že jsem dělala, to co mě NENAPLŇOVALO, a točila jsem se v kruhu nemocí. Je to náhoda? Dnes už vím, že není. VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ, moje nespokojenost se kumulovala a pak to bylo jako na běžícím páse jedna nemoc za druhou, k tomu ještě nadváha. Moje duše byla nemocná a volala po změně. DOST zřetelně mi dávala najevo, že tohle není moje cesta. Nevěnujeme – li těmto signálům pozornost, přijde další situace, kdy se to celé zopakuje. Tehdy jsem si položila otázku: JE TO ŽIVOT, který chci opravdu žít? Hluboko v sobě jsem cítila, že tu nejsem pro to, abych trpěla nebo přežívala, ale proto abych hledala svou JEDINEČNOST.

Následovala, to co mě dělá ŠŤASTNOU a to nadále rozvíjela. Abych šla za hlasem svého SRDCE a jakmile jsem se pro tuto cestu rozhodla, co myslíte, že se začalo DÍT?

UZDRAVILA jsem se po všech stránkách, nemoci zmizeli, energie mi vzrostla .. a to byl moment, kdy jsem řekla svému životu jedno velké ANO. Zhubla jsem na svou vysněnou váhu a dodnes si pamatuji na tu svou transformaci, jak se ty OKOLNOSTI A LIDI začali kolem mě měnit, jenom pouhým ROZHODNUTÍM, vystoupit z kolotoče nespokojenosti.

Pamatujte si, že vesmír vás vždy PODPOŘÍ, pokud máte být tam, kam patříte. TAM KDE JE VAŠE MÍSTO, to co si vaše duše zvolila ještě před tím, než jste se narodili a jen vaše duše zná odpovědi na to, kde máte být, jen ji NÁSLEDOVAT. Jestliže ji nenásledujeme, pořád se točíme v kruhu nespokojenosti a říkáme si, jak je ten život těžký. ALE NENÍ, to jen my si ho děláme těžkým. 🙂 Do své duše jsem se zamilovala ještě mnohem více a začala naslouchat všem jejím signálům.

DNES MILUJI i samotný proud života, je krásné ŽÍT a ještě nádhernější BÝT. Svoji duši jsem OSVOBODILA z toho, co ji stahovalo dolů, a je to nepopsatelný pocit, který bych přála naprosto každému. 🙂 Každá NAŠE nespokojenost se propíše do energetického pole a následně do těla, ve formě NEMOCI. JSEM touto cestou stále fascinovaná a dnes jsem VDĚČNÁ za to, že jsem šla za hlasem svého srdce. A jsem přesvědčená o tom, že ji může žít naprosto každý, důležité je ROZHODNUTÍ. Když se rozhodneme, utváříme tím svou budoucnost, která může být KRÁSNÁ a plná toho, co děláme rádi. ROZHODNOUT SE pro cestu našeho SRDCE. Každý určitě znáte takový ten pocit, že vás to někam táhne, a ten pocit umí být NEODBYTNÝ. 🙂 

♥ POLOŽTE SI OTÁZKU: Na co by jste rádi ve svém stáří vzpomínali? RADOST, ŠTĚSTÍ, LÁSKU, NAPLNĚNÍ nebo na NESPOKOJENOST, PODRÁŽDĚNOST, NEMOCI? CO SI VE SVÉM ŽIVOTĚ ZVOLÍTE NYNÍ? Každým okamžikem se rozhodujete a máte svůj život ve svých rukou. Stejně tak uzdravit sebe a svou duši. 

OSOBNÍ TALENT MÁ KAŽDÝ i ten svůj JEDINEČNÝ POTENCIÁL, který čeká pouze na to až jej objevíte.

Ti, kteří odhalí svůj OSOBNÍ TALENT (jedinečnost, silné stránky..) a založí na tom svou ŽIVOTNÍ CESTU na jeho základech, mají ty nejlepší PŘEDPOKLADY pro dosažení úspěchu, lehkosti BYTÍ, RADOSTI a naplnění.

MISTREM SE člověk nenarodí, ale stává. ♥ ♥ ♥

Rozbor je jedna z možnosti jak svoje jedinečné TALENTY objevit a ta cestička je naprosto ÚŽASNÁ, už nebudete chtít udělat krok zpět.

VŽDYCKY jsem si myslela, že nejlepší investice je pouze do vnějšího bohatství, ale není, protože to VNITŘNÍ bohatství má nevyčíslitelnou hodnotu a hlavně na konci svého života si z tohoto světa nebudete moct vzít sebou absolutně vůbec nic. JEN VZPOMÍNKY A SVOJE VNITŘNÍ NAPLNĚNÍ a to je nejvíc. ♥ POKUD člověk žije pouze MATERIÁLNÍM životem dřív nebo později, zjistí, že mu něco chybí. POKUD člověk žije pouze DUCHOVNÍM životem, začne mu chybět hmota, a co s tím? HLEDAT ROVNOVÁHU. ♥ VŽDYŤ život je o JEDNODUCHOSTI A LEHKOSTI, dávat do rovnováhy vše, co je potřeba a tím uzdravit svou duši.

Moc dobře vím, jaké to je dělat to, co NESNÁŠÍTE a jak moc vaše duše tímto trpí a jaký je to OSVOBOZUJÍCÍ pocit, dělat, to co člověka baví a dává mu to vše SMYSL. ENERGIE PROUDÍ A život plyne s lehkostí. ♥ ♥ ♥ Nemusíte na to být sami, stačí mi napsat i  VY JSTE JEDINEČNÍ a ráda vás podpořím na vaší cestě. 🙂 

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře