OSOBNÍ ASTROTYP

Chcete se podívat na vlastní sestavu energií, které jste si zabalili na svou současnou pozemskou pouť? Jaký jedinečný mix archetypů, živlů a energií z vás dělají autentického človeka s předurčením žít plnohodnotný život?

Astrotyp je prastarý čínský princip - analýza osobnosti, je jakýmsi plánkem našeho vnitřního obrazu, který se může stát mapou osobního růstu.

Předkládá rozbor energií času narození, chvíle prvního nadechnutí. Tyto energie určují postavení entity ve světě, její silné a slabé stránky, možnosti selhání organizmu, charakterové, personální a profesní možnosti a z nich vyplývající zátěže (včetně zdravotních).

Smysl astrotypu je ve využití všech možností člověka, možností potenciálních i možností aktuálních. Shrneme-li vše, co můžeme o astrotypu říct, pak jeho hlavní úlohou je pomoc při vyhledávání, definování a odstraňování disharmonií, které nás provázejí životem jako poruchy nebo nemoci našeho těla i duše či životní problémy a samozřejmě hlavně prevence těchto potíží.

PRENATÁLNÍ TABULKA:

ENERGETICKY OSLABENÉ ORGÁNY ♥

Čínská astrologie pracuje s prvky (Živly) – Každé Zvíře zvěrokruhu má svůj Prvek a každý kalendářní rok také. Z těchto živlů se dají velice dobře získat informace o zdravotních dispozicích člověka.  

Tabulka prenatálních biologických zátěží nám ukazuje u jakých orgánů máme od narození potenciál na mírné oslabení, toto oslabení se v našem životě může, či nemusí projevit.

Vše závisí na způsobu našeho životního stylu, na stresových zátěžích, působení okolí a péči o své tělo. Každopádně je dobré, těmto orgánům věnovat více pozornosti a pečovat o ně, aby nedošlo k oslabení. 

ZDĚDĚNÉ ZDRAVOTNÍ PREDISPOZICE

Disharmonie si neseme i od svých rodičů (předků), většinou nezpracované emoční bloky, které si sami nezpracovali. 

A to na psychické i fyzické úrovni.

Spousta lidí je překvapeno zjištěním, kolik vrstev je v nás nastřádáno, naučené mechanismy (programy), vycházející z předešlých generací, působí PODVĚDOMĚ a mnohdy o nich ani nevíme. 

Díky tomuto rozboru můžeme do budoucna předejít mnoha zdravotním a psychickým problémům. :-)

ÚPRAVA ŽIVOTOSPRÁVY

Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.

V praxi to znamená, že například vegetariánství typu "dám si svíčkovou bez masa", nebo jogurt po ránu, nám může po určité době způsobit velké zdravotní problémy, ale pouze následnou úpravou jídelníčku by vlastní léčba trvala dlouho.

Stravování založené na smysluplných pravidlech může spoustě zdravotních problémům předejít. Je to o kvalitě, ne o kvantitě. :-)

V astrotypu najdete doporučení a tipy na úpravu životosprávy - jakou zvolit kvalitní stravu a jejich kombinaci. Jak posílit oslabené orgány a jaké činnosti zvolit, abyste si udrželi psychickou pohodu. :-) 

Najdete v něm doporučení na harmonizaci vnitřních orgánů pomocí bylinek - abyste se cítili ve svém životě dobře. :-)

Co všechno ASTROTYP obsahuje?

 • Energetická podstata jedince.
 • Energetický typ Jin/Jang - Jaká energie ve vašem životě převažuje.
 • Co o vás prozrazuje měsíční fáze, ve které jste se narodili.
 • Co vám dodává energii, a co vám ji naopak ubírá. Pochopíte proč se při nějakých činnostech trápíte a jiné vám jdou od ruky.
 • Charakterové a osobnostní mantinely
 • Vaše jedinečné schopnosti, dary a talenty.
 • Personální a profesní možnosti.
 • Zdravotní dispozice - Z  tabulek  prenatálních a postnatálních biologických zátěží se určují energetické zátěže na orgánech  a navrhují se konkrétní kroky k harmonii.
 • Zděděné zdravotní predispozice, tj. z matčina i otcova rodu Uprava životosprávy (Čemu věnovat pozornost?)
 • Období, kdy je pravděpodobnější propuknutí nemoci - můžeme účinněji dělat prevenci
 • Harmonizace orgánů pomocí bylinek.
 • Objevení, uvědomění a využití svých vlastních zdrojů-. Napojíte se na váš zdroj energie a využijete naplno to, co vám bylo dané při vašem narození. Napojíte se na váš zdroj energie a využijete naplno to, co vám bylo dané při vašem narození. :-)

Interpretace čínského astrotypu v celé jeho šíři (z pohledů energií, živlů, zvířat) je ideálním doplňkem, jelikož napomáhá k většímu sebepřijetí a potažmo k nalezení a pochopení své vlastní cesty.

Co díky ASTROTYPU získáte?

 • Objevíte svou jedinečnost, talenty a přednosti. Naleznete svůj potenciál. 
 • Odhalíte stránky na kterých pracovat, abyste ve svém životě rostli.
 • Dozvíte se, jaké energie vám vládnou, co vás posiluje a co vyčerpává.
 • Odhalíte svá potenciální zdravotní rizika.
 • Dozvíte se, jakou emoční zátěž si nesete z matčina a otcova rodu - co je ve vaší rodině nezpracováno.
 • Zjistíte, jaké profesní oblasti jsou pro vás vhodné.
 • Zjistíte jaké kroky ve svém životě dělat, abyste nalezli harmonii a plnohodnotné zdraví ve svém životě. ♥
 • Jaké výzvy a dary vám přináší život.
 • Získáte sebedůvěru, budete ve svém životě postupovat vědoměji a jistěji. 
 • Získáte ve svém životě větší klid, sebejistotu a harmonii ve vztazích.
 • Pochopíte své emoce, pocity a chování.
 • Získáte navigaci, kterou můžete otevřít kdykoliv ve svém životě.

Doporučuji nechat si astrotyp vypracovat i v případě, že vás nic netrápí, netíží, neřešíte žádný problém a neprožíváte nyní žádnou životní krizi. 

 

Astrotyp je velmi přínosný pomocník i v dobách klidu. Bude Vám vždy nablízku a můžete do něj nahlédnout, kdykoliv to budete potřebovat.

 

Díky němu budete lépe připraveni na horší chvilky, které můžou ve vašem životě nastat.

Díky astrotypu získáte větší sebedůvěru.

Ukázka ASTROTYPU:

A co je k výpočtu astrotypu potřeba?  

Stačí pouze datum, hodina a místo vašeho narození. Pokud neznáte svou hodinu narození dá se většinou zjistit v porodnici či na matrice. Astrotyp vám mohu vypracovat i v případě, že hodinu narození neznáte, i tak v něm najdete mnoho užitečných informací.

Kdy a jak dostanu svůj astrotyp?

Do 2 - 14 dnů v PDF na e-mail. Rozsah cca 35 a více stran. 

Pokud chcete astrotyp řešit telefonicky, je možné si objednat konzultaci. :-)