ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ 

Spousta lidí si klade otázku: 

Proč jsem se narodil na tuto planetu?

Proč právě do této rodiny? Do této doby?

Má můj život nějaký smysl?

 

Věřím, že nic není náhoda, ani to do jakého data narození, místa či rodičům se rodíme. Uvědomit si a pochopit náš úkol zde na Zemi nám může mnohonásobně pomoci. 🙂 Díky tomuto poznání se potom můžeme zaměřit na to, co je v našem životě opravdu důležité. 🙂

Čím více se snažíme žít vědomě, tím snáze se nám karma vyrovnává. A tím více spokojenosti a naplnění v životě zažíváme.

Vydá-li se člověk jinou životní cestou, než cestou duše, pak ani jakékoli pozitivní myšlení, afirmace, vizualizace a podobné "techniky" nemohou nijak pomoci k dosažení úspěchu, anebo alespoň ne takového, který by přinesl očekávaný pocit štěstí a naplnění. 

Na této planetě však máme dar svobodné vůle, takže je jenom na nás, k čemu vibrací z příslušných konstelací použijeme.

Proč je tedy karma?

Ve své nejniternější podstatě jsme všichni součástí jednoho celku. Jsme neoddělitelnou součástí Boha, Absolutna, Vesmírné moudrosti, Stvořitele, Všehomíru nebo jinak pojmenované této jakési těžko uchopitelné energie. Tady vše vzniká a také končí. 

Síla této podstaty prostupuje vše hmotné i nehmotné, nic nežádá, je všeobjímající, jemná, trpělivá. Aby se vše dalo do pohybu, musel být vytvořen protipól k této energii. Energie se dává do pohybu a rozděluje se na dva proudy opačných polarit.
Na jing a jang. 

Tak vzniká dualita. Energie postupně začíná zakoušet své projevy v hmotném těle člověka. V každé lidské bytosti jsou tyto energie obsaženy, a objevuje se v něm jak světlo i tma. Dobro i zlo. Postupně se člověk odděluje a zapomíná na spojení s jednotou.

Zapomíná tak na svou základní esenci života. Propadá se plně do hmoty, Ego, tedy vlastní vůle nabírá převahu a vítězí nad srdcem, tedy základní esencí života.

Procházíme vývojem a zakoušíme zkušenosti, jak dobré tak i zlé. 

Každý z nás má svobodnou vůli, což je jeden ze základních zákonů vesmíru. 

 

K tomuto zákonu se váže zároveň plná zodpovědnost za každé, byť i sebemenší rozhodnutí a nutnost najít v životě harmonii a vyrovnání.

Psaný karmický rozbor obsahuje:

Ukážu ti celkový pohled na tebe a tvůj život.

Osvětlím ti tvůj životní úkol, životní poslání a témata osobního vývoje.

Rozeberu rodinné vzorce a očekávání, přes směr vývoje tvé duše.

Rozkryji tvá vnitřní zranění a vytěsněná témata.

Tvoje životní cesta z mužské rodové linie, od tvých předků. Ukážu ti jakým způsobem chce duše působit. Kam tě tvoje duše volá a proč.

Ukážu ti, jaké emoce do tebe vložila matka a ostatní ženy z tvé ženské rodové linie. 🙂 Co tyto ženy prožívali a proč i ty prožíváš něco podobného.

Identifikuji případné bloky ženské či mužské energie.

ZDRAVOTNÍ OBRAZ - Zaměřím se na Vaší energii, díky které zjistíme bloky na tělesné úrovni a odhalím potlačené situace, které brání Vaší mysli a tělu v plnohodnotném žití.

 

Mým cílem je Vaše uvědomění, VÁŠ POSUN, VÁŠ RŮST a VAŠE SPOKOJENOST, napomůžu vám jít po své životní cestě vědomě a stabilně.

Pracuji s lunárními uzly, Sluncem, Lunou, Saturnem a s dalšími prvky.

 

Také pracuji s živly, psychologií a s čínskou astrologií. 

 

V čem Ti pomůže?

Zjistíš pro jakou životní cestu jsi se narodil/narodila.

Zjistíš na čem pracovat, aby jsi neopakoval/a stejné chyby, kde leží nezvládnuté emoce.

Uleví se ti, protože od této chvíle svůj život budeš tvořit vědomě a tím se vyhneš zbytečným konfliktům.

Budeš žít s větší lehkostí a s radostí.

Ukázka 🙂

Osobně karmu beru jako velký přínos k osobnímu rozvoji. K osobnímu růstu a štěstí. 

 

Když víme jak na to, projdeme osobní transformací, která nás posune blíž ke zdrojí LÁSKY a SVĚTLA. 

 

Doporučuji. V Některých částech rozboru jsem se zarazila až mě zamrazilo... prostě to sedělo. hodně věcí do sebe zapadlo jako puzzle. děkuji.
Dagmar

Nachystejte si prosím vaše:

datum narození
místo narození
čas narození – je důležitý, pokud nevíte, zkuste se zeptat rodičů nebo zapátrat v archivu nemocnic nebo matrik.

Kdy mi horoskop dojde?

Do 7 - 10 pracovních dní v PDF formátu. 

Rozsah cca 35 - 40 stran.