♥ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ ♥

Astrologie nám ukazuje, jaké je naše životní poslání, neboli záměr duše, který máme naplnit. Odhaluje příčinu a následek, vede k pochopení vlastního života, možnému vysvobození , vyrovnání karmy, probuzení potenciálu a darů.

 

Věřím, že nic není náhoda, ani to do jakého data narození, místa či rodičům se rodíme. Uvědomit si a pochopit náš úkol zde na Zemi nám může mnohonásobně pomoci. 🙂 Díky tomuto poznání se potom můžeme zaměřit na to, co je v našem životě opravdu důležité. 🙂

Čím více se snažíme žít vědomě, tím snáze se nám karma vyrovnává. A tím více spokojenosti a naplnění v životě zažíváme.

Proč je tedy karma?

Karma je zákon příčiny a následku.

Ve své nejniternější podstatě jsme všichni součástí jednoho celku. Jsme neoddělitelnou součástí Boha, Absolutna, Vesmírné moudrosti, Stvořitele, Všehomíru nebo jinak pojmenované této jakési těžko uchopitelné energie. Tady vše vzniká a také končí. 

Náhoda neexistuje, náhoda je jen nerozpoznaný zákon příčiny a následku....♥

A karma určuje náš osud. V každém dni našeho života se děje vše podle zákonů karmy, osudu, Božích zákonů.

Psaný výklad Vaší cesty obsahuje:

Ukážu ti celkový pohled na tvůj život, ale i na tebe. 🙂

Osvětlím témata osobního vývoje. Životní poslání.

Objasním ti současné struktury tvojí duše, proč se ti některé životní situace opakují.

Rozkryji tvá vnitřní vytěsněná témata.

Cesta vaší rodové linie.

Jakou cestou se vydat ke spokojenému a naplněnému životu. 🙂

Identifikuji případné bloky ženské či mužské energie.

ZDRAVOTNÍ OBRAZ - Zaměřím se na Vaší energii, díky které zjistíme bloky na tělesné úrovni a odhalím potlačené situace, které brání Vaší mysli a tělu v plnohodnotném žití.

 

Mým cílem je Vaše uvědomění, VÁŠ POSUN, VÁŠ RŮST a VAŠE SPOKOJENOST, napomůžu vám jít po své životní cestě vědomě a stabilně.

Zjistíš pro jakou životní cestu jsi se narodil/narodila.

Zjistíš na čem pracovat, aby jsi neopakoval/a stejné chyby, kde leží nezvládnuté emoce.

Uleví se ti, protože od této chvíle svůj život budeš tvořit vědomě a tím se vyhneš zbytečným konfliktům.

Budeš žít s větší lehkostí a s radostí.

♥ Zákon příčiny a následku beru jako velký přínos k osobnímu rozvoji. K osobnímu růstu a štěstí.  ♥

Když tohle pochopíme, můžeme žít život v klidu, v lásce a v míru. ♥

 

Nachystejte si prosím vaše:

datum narození
místo narození
čas narození – je důležitý, pokud nevíte, zkuste se zeptat rodičů nebo zapátrat v archivu nemocnic nebo matrik.

Kdy mi horoskop dojde?

Do 2 - 10 pracovních dní v PDF formátu. 

Rozsah cca 10 - 20 stran.