KOMPLEXNÍ ROZBOR OSOBNOSTI

 

Celkový rozbor osobnosti obsahuje čínský astrotyp, astrologické rozebrání planet a domů a vztahy mezi nimi, bloky, životní poslání a úkoly současného života, taktéž důvod narození do své rodiny.

 

Tento rozbor doporučuji všem, kdo chtějí pochopit svou osobnost, odhalit své talenty a dary, kterých mohou ve svém životě využít, ale naopak i ty rysy osobnosti, na které je dobré dávat si pozor a vyvarovat se jich.

Rozbor Vám nastíní situace, do kterých se budete ve svém životě dostávat a nabídne cestu, jakým způsobem tyto situace řešit. 

Každý z nás se občas dostane do situace, kdy neví kam dál, kdy nerozumí sám sobě a nechápe proč se mu dějí všechny ty věci. Nechápe sám sebe ani své okolí. Člověk se cítí na své cestě ztracený, nese si sebou zranění a neví co a jak dál. Kam vlastně svůj život směřovat. 

Když jsme se narodili, nikdo nám nedal návod na život, ale dostali jsme úžasnou pomůcku a to datum narození, který nám může pomoci nalézt cestu ke svému pravému JÁ. Ukáže nám cestu, pro kterou jsme se narodili. Dodá nám odvahu a naději na lepší život. V radosti, v lásce a úctě sám k sobě. 

A od toho je tu pro vás tento rozbor, doporučuji ho všem, kteří chtějí pochopit svou vlastní osobnost, svou cestu životem, nalézt věrný kompas, který se neztratí a bude stále po ruce, když přijde období smutku. Rozbor Vám nabídne cestu, naději, šanci a dodá vám sílu a odvahu. 

I já sama jsem se cítila na své cestě ztracená, měla jsem pocit že žiju život někoho jiného a ne svůj. A právě astropsychologie mi pomohla pochopit mou vlastní cestu, a ulevilo se mi. 

Pochopila jsem, že abych byla šťastná, musím jít svou vlastní cestou a neopakovat stejné chyby, jako mí předkové. Dnes svůj život miluji, a za tento dar velmi děkuji, jsem za něj vděčná každý den. 🙂 Také velmi děkuji mým rodičům, kteří mi dali to nejlepší zázemí pro můj růst, byť to nebylo vždy lehké, i já si prošla traumaty, ale z celého ♥ vím, že mí rodiče mě vychovali nejlépe jak mohli a dali mi to nejcennější a to ŽIVOT. ♥

Ale život mě vyvedl z omylu, nasměroval me ke studiu astrologie, abych pronikla do hloubky své vlastní osobnosti, dodal mi odvahu a hlavně naději, že i já mám právo žít život v radosti a v lásce. 

Proto věřím, že nám život skrze zkušenosti zprostředkovává poznání. Věřím, že všechno v našem životě má svůj důvod, protože kdyby byla cesta jen růžová a hladká, nic bychom se nenaučili. 

A mým cílem je poodkrýt přesně ty informace, které Vám pomohou svou vlastní cestu pochopit. Dodám Vám odvahu a sílu na té Vaší cestě, která je jedinečná a jen vaše. S láskou a úctou. 

Těším se na Vás. ♥ ♥ ♥

Žijte svůj život, co nejlépe
 to je možné, máte právo na radost, lásku a štěstí. ♥

Proč jsem tady?

Co je mým úkolem?

Proč se mi dějí pořád stejné věci? Proč se mi tohle děje?

V životě se vyskytnout situace kdy se ptáme PROČ? Proč zrovna já? Proč mě potkal takový osud?

Chceme znát odpovědi. I já je hledala a tudíž Vám rozumím. 🙂

Zakusila jsem v životě bezmoc, pád i okamžiky kdy mi do smíchu opravdu nebylo. Neviděla jsem slunce na konci tunelu. Jednu dobu jsem se smířila s tím, že si nezasloužím nic lepšího. 

Co vše se v rozboru dozvíte?

Váš typ osobnosti - v jaké fázi měsíce jste se narodil.

Ascendent - Osobnost klienta a jeho směřování.

Vaše niterné pravé JÁ - Vaše Individualita, životní síla. Archetyp otce.

Archetyp matky. Jaký je Váš emoční základ - dětství a jaké energie jste převzali od matky.

Vnitřní muž Animus - Sebeprosazení. Vnitřní žena Anima.

Vztahové dispozice a vzorce, které přicházejí nejen od rodičů ale i prarodičů a zhloubky rodinného systému. A postavení obou světel (Slunce a Měsíc)

Rodinné kořeny - Do jaké rodiny jste se narodili, jaké jsou zde energie. Schopnosti získané geneticky od rodičů nebo předků a směr Vašeho vývoje.

Pochopení hlubší podstaty osobnosti - kde je potřeba pochopit hloubku a stát se zodpovědnými. Jedině tak se můžete stát svobodnými a zbavit se starých a blokujících energií

Zděděné zdravotní predispozice, tj. z matčina i otcova rodu, včetně spojení s příslušným emočním blokem.

Dále se věnuji talentům, které vyčtu z postavení planet a z jejich vzájemné vazby.

Společenské zaměření (práce) a jaký je Váš pocit vlastní ceny od které se odvíjí vše ostatní.

Vaše karmická osa - která vypovídá o hlavních úkolech tohoto našeho života. Je to speciální oblast, která nebývá samo sebou do výkladu horoskopu zahrnuta. Týká se našeho vývoje během celého našeho života a hlubinných úkolů, které se projevují jako naše individuální cesta. Člověk příchází na tento svět sám, je sám na nejdůležitější úkoly svého života a sám odtud jednou odejde. Jeho cesta je jedinečná a nenahraditelná, nedá se obejít ani použít cesta někoho jiného...