LISTOPAD, čas Dušiček a rovnováhy ♥

Klepe nám na dveře období, kdy si budeme mnohem více uvědomovat, že jsme součástí JEDNOTY, žijeme jeden pro druhého a vzájemně se ovlivňujeme. A proto berme ohled na to, že když budeme vůči sobě laskaví a budeme navzájem SPOLUPRACOVAT, vrátí se nám to mnohonásobně. ♥

Říká se: „miluj bližního svého jako sebe samého“, znáte??

Věřte, že pokud si budete uvědomovat, že ve svém životě potřebujete dobře vycházet se všemi lidmi jako bližními svými a stanete se trpělivějšími, laskavějšími a tolerantnějšími ve vztazích, bude se k vám toto láskyplné jednání navracet, neboť co ze sebe vydáte, vrátí se obratem k vám zpátky.

A to na základě karmického zákona, jak zaseješ tak také sklízíš. A to vždy. Vrací se k nám to, co sami vysíláme. 🙂

Listopad jako měsíc nese číslo 11 a to nám říká, že bychom se měli zaměřit na ROVNOVÁHU v našem životě. Jestliže jsme v nějaké oblasti v nerovnováze, budeme s tím konfrontování a vedeni k tomu, abychom to VYROVNALI. Např. pokud na sebe neustále kašlete a nevěnujete sobě sami péči a čas, který si zasloužíte, abyste byli spokojení. Nebo pokud děláte to, co vás nebaví a vyčerpává vás to, namísto toho, aby vám to přinášelo radost. Číslo 11 je samo o sobě VELMI SILNÉ A MOCNÉ. Citliví lidé mohou mít bolesti hlavy a migrény, může se objevit vyčerpání a únava.

Jedenáctka je spojena s duchovním poznáním, proto využijte listopadu a PRACUJTE NA SOBĚ. Všechno se vám to jednou vrátí v tom nejlepším slova smyslu. 🙂

Listopad je i o INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCI s kreativním potenciálem. Dostáváme se do kontaktu se svou kreativitou a jedinečností.

Je potřeba tvořit a kreativně využívat svoje myšlení. Vytvářet nové kreativní způsoby vnímání světa a realizace v něm. Důležité bude odlehčit svůj životní postoj a začíst se na svět dívat s nadhledem. ♥

Listopad je měsícem CITLIVOSTI, KLIDU a ROZVAHY. Je symbolem proměny. Na Dušičky, svátek Všech svatých, vzpomínáme na zemřelé a na jejich proměnu do dalšího bytí. Nabývá na síle naše citlivost k sobě i k druhým, důležitost intuice a vnímání srdcem. Podzimní příroda nás zavádí do našeho vnitřního světa a nutí nás k tomu, abychom hledali vnitřní světlo v sobě. Hledejme tedy svoje VNITŘNÍ SVĚTLO a nechme ho ZÁŘIT. 🙂

Jedenáctka symbolizuje UVOLNĚNÍ OD POZEMSKÝCH SOUDŮ.

Je proto ideální pro VNITŘNÍ ROZJÍMÁNÍ, SEBEREFLEXI a UVĚDOMĚNÍ si vlastních výhod a nevýhod. Listopad vás podporuje při vnímání vlastní intuice. Nápady, plány a předsevzetí by neměly být ukvapeně prozrazeny. V listopadu je člověk silněji závislý na uznání svého okolí.

Obzvláště v listopadu podporujte ostatní svými myšlenkami, prosbami a modlitbami.

MĚSÍC LISTOPAD S MĚSÍČNÍM ČÍSLEM 11 VÁS PODPORUJE V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

Pracovat na realizaci nápadů.

Uvědomění si vlastního vnitřního světla.

Učit se odpouštět a sloužit ostatním.

Opustit minulost, zbavit se žalu, trudomyslnosti, zármutku a zášti, NAUČIT SE ŽÍT TADY A TEĎ.

Přemýšlet o sobě a chránit to, co máte. 🙂

Co už vám neslouží, odevzdat a hledat nové cesty.

Najít rovnováhu v DÁVÁNÍ A PŘÍJÍMÁNÍ.

A pozitivní myšlenka na závěr :-))

Jsem součástí Jednoty a uvědomuji si: nejsem na světě sám, žijeme jeden pro druhého, tím se vzájemně ovlivňujeme, a proto je dobré, když navzájem s láskou spolupracujeme.. ♥ ♥ ♥

S láskou Kateřina ♥

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře