ZDRAVOTNÍ ASTROTYP

Karta energetických zátěží – výpočet prenatálních a postnatálních zdravotních zátěží.

Astrotyp spojuje znalosti čínské kosmologie, feng - shui a čínské medicíny. Tato služba je zaměřená především na zdraví bez podrobného výkladu osobních předpokladů apod. 

Smyslem astrotypu je využití všech možností člověka, možností potenciálních i možností aktuálních. Shrneme-li vše, co můžeme o astrotypu říct, pak jeho hlavní úlohou je pomoc při vyhledávání, definování a odstraňování disharmonií, které nás provázejí životem jako poruchy nebo nemoci našeho těla i duše či životní problémy a samozřejmě hlavně prevence těchto potíží.

PRENATÁLNÍ TABULKA:

ENERGETICKY OSLABENÉ ORGÁNY ♥

Tabulka prenatálních biologických zátěží nám ukazuje u jakých orgánů máme od narození potenciál na mírné oslabení, toto oslabení se v našem životě může, či nemusí projevit.

Vše závisí na způsobu našeho životního stylu, na stresových zátěžích, působení okolí a péči o své tělo. Každopádně je dobré, těmto orgánům věnovat více pozornosti a pečovat o ně, aby nedošlo k oslabení. 

V prenatálním vývoji na nás působí různé cykly energií, které mohou působit i na naše vyvíjející se orgány a to souhlasně nebo nesouhlasně. 

Na základě přesných výpočtů je možné preventivně posílit energeticky oslabené orgány pomocí bylinek, dbát na správnou životosprávu, na vyváženou stravu, a na své vlastní potřeby.

Jde o celostní přístup k člověku, který respektuje, že tělo a mysl jsou navzájem propojeny.

Vychází z prastaré teorie jin-jangu a pěti prvků, do které jsou vloženy nejnovější poznatky moderní vědy. Bylinky účinkují v lidském organismu ve dvou hlavních úrovních. Prostřednictvím fytoterapie přímo ovlivňují jednotlivé tělesné orgány, zatímco homeopatické složky působí na řídicí podkorová centra v mozku a ovlivňují samotnou příčinu onemocnění. 

ZDĚDĚNÉ ZDRAVOTNÍ PREDISPOZICE

Disharmonie si neseme i od svých rodičů (předků), většinou nezpracované emoční bloky, které si nezpracovali. 

A to na psychické i fyzické úrovni. I ti z nás, kteří mnoho let intenzivně pracují na zvědomování starých rodinných břemen, jsou mnohdy překvapeni zjištěním, kolik vrstev je v nás nastřádáno. Naučené mechanismy, vycházející z předešlých generací, působí podvědomě a mnohdy o nich ani nevíme.

Touto analýzou můžeme do budoucna předejít mnoha zdravotním a psychickým problémům.

 

 

ÚPRAVA ŽIVOTOSPRÁVY  

Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.

V praxi to znamená, že například vegetariánství typu "dám si svíčkovou bez masa", nebo jogurt po ránu, nám může po určité době způsobit velké zdravotní problémy, ale pouze následnou úpravou jídelníčku by vlastní léčba trvala dlouho.

Dietetika (nauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných) je důležitá, protože stravou každý den a několikrát denně ovlivňujeme rovnováhu organizmu. Stravování založené na smysluplných pravidlech může spoustě zdravotních problémům předejít. Je to o kvalitě, ne o kvantitě. :-) 

HARMONIZACE ORGÁNŮ POMOCÍ BYLINNÝCH PREPARÁTŮ

V průběhu prenatálního vývoje dochází k vlivu různých cyklů energií, které mohou působit na vyvíjející se orgány pozitivně, souhlasně či nesouhlasně. Pokud působí nesouhlasně, orgán více či méně energeticky oslabí a Vás pak během života nebo v určité životní etapě provází různé zdravotní neduhy, včetně nadváhy. Nemusíte to ale vůbec pocítit. Je možné, na základě přesných výpočtů, preventivně posílit energeticky oslabené orgány pomocí bylinných preparátů, dbát na životosprávu, na vyváženou stravu a na své vlastní potřeby. 

Tato léčba je založena na celostním přístupu k člověku, který respektuje, že tělo a mysl jsou navzájem propojeny.

Vychází z prastaré teorie jin-jangu a pěti prvků, do které jsou vloženy nejnovější poznatky moderní vědy. Bylinky účinkují v lidském organismu ve dvou hlavních úrovních. Prostřednictvím fytoterapie přímo ovlivňují jednotlivé tělesné orgány, zatímco homeopatické složky působí na řídicí podkorová centra v mozku a ovlivňují samotnou příčinu. 

Co všechno plán obsahuje?

 • Karta energetických zátěží – výpočet prenatálních a postnatálních zdravotních zátěží:
 • Energetické zátěže na dotčených orgánech - slabé energetické dráhy (např. játra, ledviny, cévy, oči atd.)
 • Zděděné zdravotní predispozice, tj. z matčina i otcova rodu
 • Energetický typ Jin/Jang - "energetické složení", tedy vyváženost 5-ti prvků.
 • Pochopení příčin zdravotních problémů.
 • Jak si napomoci při zdravotní prevenci a léčbě.
 • Vnitřní stabilita či neklid - duševní zdraví
 • Uprava životosprávy (Jak se o sebe starat+ inspirativní jídelníček)

A co je k výpočtu astrotypu potřeba?  

Stačí pouze datum, hodina a místo vašeho narození. Pokud neznáte svou hodinu narození dá se většinou zjistit v porodnici či na matrice. Astrotyp vám mohu vypracovat i v případě, že hodinu narození neznáte, i tak v něm najdete mnoho užitečných informací.

Kdy a jak dostanu dětský astrotyp?

Do 2 - 14 dnů v PDF na e-mail. Rozsah cca 35 a více stran. 

Pokud chcete astrotyp řešit telefonicky, je možné si objednat konzultaci. :-)

Co díky ZDRAVOTNÍMU ASTROTYPU ZÍSKÁTE?

 • Odhalíte svá potenciální zdravotní rizika.
 • Dozvíte se, jakou emoční zátěž si nesete z matčina a otcova rodu - na čem pracovat.
 • Jak je na tom vaše zdraví. Jak vnést do svého života větší harmonii.
 • Jaké potraviny vám škodí a proč. 
 • Jaké potraviny zařadit do jídelníčku na posílení orgánů. 
 • Jakými bylinkami posílit váš organismus, konkrétní oslabené orgány. 
 • Pochopení příčin zdravotních problémů.
 • Tabulka postnatálních biologických zátěží: Vám ukazuje, u jakých potenciálně oslabených orgánů z první tabulky (prenatální) hrozí případné riziko projevení se nějakého problému s daným orgánem, či danou oblastí orgánu. Ukazuje nám, v jakém věkovém horizontu by k případnému projevu problému mohlo dojít a jak minimalizovat tento dopad.