MYSL jako nástroj opravdového štěstí

Čím více se zabývám pozitivním myšlením, tím více zjišťuji na svou vlastní kůži, že opravdu člověk zvládne i nemožné. Každý z nás má moc změnit vše, co mu nevyhovuje.

Dělat každý další nový den krůčky kupředu je důležité a hlavně nezůstávat na místě. Sny jsou od toho, aby jsme si je splnily do posledního.

Stačí se rozhodnout a změnit svůj život.

Změna je dobrá, dokážete to, já vám věřím.

Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Věřte, že ten život můžete mít takový, jaký si přejete. Ale musíte tomu věřit a udělat pro to něco. Tohle je život. Můžete dělat cokoliv chcete, můžete být kýmkoliv chcete. Je to vaše cesta, vaše volba a vaše vlastní přesvědčení.

Od úspěchu jste jen myšlenkou daleko.

Když jste šťastní vychází z vás dobrá energie. Když vysíláte svou špatnou energii myšlenkou, tak vám například v práci vynadá šéf a vše se pomalu, ale jistě začne na sebe nabalovat. Proto, když máte špatnou náladu, nikdy to neskončí jen jednou katastrofou.

Večer přijdete domů a jen si řeknete to byl zase den.

Všichni, kdo právě čtete tyto řádky a zároveň i mé myšlenky, co vám předávám dál, tak máte ohromnou moc a sílu změnit svět kolem sebe. Nalaďte se sami na váš vnitřní klid, mír a štěstí. Možná se kolem vás lidé a věci vymění, ale to přece nevadí. 

Je třeba si uvědomit, že při dosahování snů nevzniká nic špatného. Vyvolává to ve vás až příliš dobrých myšlenek. Nemůžete dělat nic jiného než se jen usmívat na všechno kolem sebe.

Říkáte si, jak je to možné? Když jste svého cíle třeba ještě ani nedosáhli? Proč by jste měli mít, tak dobrou náladu a cítit se šťastně. Víte proč? Protože váš mozek věří a prožívá.

Náš mozek je neuvěřitelný přístroj a my máme jedinečnou možnost ho ovládnout a využívat ho ve svůj prospěch. 

Chcete-li skutečně změnit váš život, tak nikoho dalšího nepotřebujete.

Nikdo jiný za vás životní situaci ve které se nacházíte nevyřeší. Jen vy sami jste strůjcem svého štěstí.

A jen vy sami máte klíč ke štěstí.
Chci vám říct, že strach není skutečný, jediné místo kde strach může existovat jsou vaše myšlenky o budoucnosti. 

Je to vaše představivost, protože vás nutí se bát věci, které vůbec nemusejí existovat. 
Jakmile začnete věnovat myšlenky vaším snům a cílům, skočíte o schod výš k pozitivním aspektům.
Protože k vaším snům se vážou pouze šťastné pocity. Budete lepší, jistější, odolnější, hodnější a laskavější lidé. 

Člověk, který je šťastný, je prospěšný mnohem více, než kdyby se sám na úplném dně za každou cenu snažil pomoct ostatním. 
Měli by jste chtít nejdříve pomoct sami sobě, aby jste svou lásku, přízeň a skutečnou pomoct mohli rozdávat ostatním.

Jakmile to neuděláte, budete sami ze sebe dávat dluh a to vede k dalšímu propadu vaší životní situace. 
Například k tomu, že vás lidé budou využívat a nebo k vám budou nevděční.

Zapomeňte na to, co děláte a myslete na to proč to děláte.

Kdo by nechtěl lítat, kdo by nechtěl žít, jak to pluje v našich představách. A mnohem silnější než víra je naše přesvědčení. 

Jestliže je cesta za štěstím klikatá nevadí! Důležité je jestli jdeme. 

Každý z nás má
kam patřit
kam mířit
a koho milovat. 

Šťastní lidé vykazují vlastnosti jako je otevřenost a ochota sbližovat se s druhými lidmi a pomáhat jim. 

Jestliže máme v pořádku nástroj, kterým tak činíme, tedy naše tělo, mysl a duší můžeme jedině tak, nejlépe pomoct druhým.
Šťastní lidé mají menší pravděpodobnost, že onemocní.

Vliv štěstí na zdraví je tak silný, že je srovnatelný například s tím, zda kouříte či nikoliv.

Tipy jak ovládnou mysl:
Zaměřit se na cíl
Na co se zaměříte, to vidíte. Jestliže jste zaměřeni na řešení, tak ho vidíte. Když jste zaměřeni na překážky, tak je vidíte. Vždycky máte možnost volby toho, na co se zaměříte. Zaměříte-li se na to, za co jste vděční, budete šťastnější. Když na to, co chcete, budete úspěšní.
Vaše mysl bude směřovat k tomu, na co myslíte nejvíc. Proto myslete na to, co chcete bez výhrad.

Využít moc podvědomí.
Hlídejte si své myšleny. Co říkáte a o čem přemýšlíte. Ujišťujte se pořád o tom, že už teď si vychutnáváte štěstí a vaše podvědomá mysl se pustí do práce, která Vás podpoří k dosažení Vašeho cíle.
Slova, která vyslovíte se ukládají do podvědomé mysli a stávají se součástí Vaší povahy a životního postoje.
Svoje ústa ovládáte jedině Vy. Proto doporučuji si je hlídat, protože dostanete přesně to, o co si říkáte. Chcete být šťastní dávejte si pozor na ústa.

Představit si
Jestliže chcete žít šťastný život, tak si ho ve vaší mysli představte. Jak chcete žít? Představte si to. Pak je velká pravděpodobnost, že toho opravdu dosáhnete. Jakmile si představíte sami sebe, jak dosahujete žádaného výsledku, nastavíte si duševní program, jako by to bylo ve skutečnosti.
Představivost je duševní trénink.

Neustále si představujte sami sebe, jak se cítíte, kde jste, s kým jste, co slyšíte, co vidíte….když jste šťastní.

Trénujte každý den a výsledky se dostaví. 
Naše mysl během dne vytváří více než padesát tisíc myšlenek, které jsou převážně negativní.

Proto je důležité se zaměřit na pozitivní věci, pozitivní slova a ujišťování, představujte si pozitivní výsledky vašeho života. 

Deset zákonů šťastného života: 

Zákon sebepoznání a sebepřijetí
Jestliže chcete vědět, co chtít a kam směřovat, jaké si volit cíle, je nutné vědět, co se ve vás skrývá. Jakmile to zjistíte, tak přijmete své přednosti a nedostatky.

Zákon samostatnosti
Je důležité, aby jste byli sami sebou. Spoléhat se pouze na sebe a být nezávislý. Na štěstí nelze čekat, je třeba hledat jej, samostatně se k němu dopracovat.

Zákon aktivity
Šťastný člověk si pořád vymýšlí nějaké činnosti, co bude dělat, čím svůj život naplní. Hledejte ve svém nitru, co vás baví a naplňuje.

Zákon úplnosti
Radost a další hezké příjemné věci je nutno pěstovat ve všech oblastech vašeho života.

Zákon rovnováhy
Rovnováha či harmonie jsou nedůležitějším zákonem všehomíra. Dojde-li k narušení začnou proudit energie s cílem dalšího vyrovnání. To platí ve všech oblastech ve společnosti i v naši duši. Rovnováha v dávání a přijímání.

Zákon zachování energie 
Každé dění vyžaduje energii. V duchovním i v materiálním životě jde o to, že když něco chceme musíme pro to něco udělat.

Je potřeba se naučit vynakládat energii a překonávat překážky. Nic není zadarmo. Chcete-li mít něco, co jste ještě nikdy neměli, musíte chtít udělat něco, co jste ještě neudělali.

Zákon stálého růstu
Práce na sobě je hodně důležitá. Učení se stále novým věcem. Jestliže nebudete používat své svaly, ochabnou. Nebudete-li používat svůj mozek, zakrní Vám. Duchovní rozvoj nikdy nekončí.

Nové informace přinášejí nové možnosti a tím i nové radosti.

Zákon tolerance (ohleduplnosti)
Každý má právo být sám sebou, dělat co uzná za vhodné, zastávat své názory, prosazovat své myšlenky. Není proto potřeba někomu něco vnucovat.

Zákon četnosti a mravní čistoty
Každé jednání má být čestné, opravdové a čisté. To znamená bez úmyslu podvádět, škodit a ubližovat druhým. Výčitky zakalí každé štěstí. Chybovat je lidské, takže se neustále učme odpouštět sobě i druhým.

Zákon tří hodnot
DOBRO
PRAVDA
LÁSKA

Dobro máme KONAT.
 Pravdu máme HLEDAT.
Krásy si máme UŽÍVAT.

 

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře