MYŠLENKY A VLIV NA NÁŠ ŽIVOT ♥ ♥ ♥

VĚŘÍM, že naše myšlenky, pocity, představy mají obrovskou MOC a utvářejí náš život. 🙂 Na myšlenky si sice nemůžeme šáhnout, ale jsou všude kolem nás. První existují v nehmotném světě a pokud ji věnujeme sílu opakováním a přiřadíme odpovídající pocit, tak se zhmotní. To jakým způsobem MYSLÍME, takový ŽIVOT ŽIJEME. 🙂 

JSTE TO POUZE VY, kdo ve vaší hlavě UTVÁŘÍ MYŠLENKY, a také jste to opět vy, kdo je dokáže nejdřív poznat pozitivní od negativní a pak změnit. Změňte sami sebe – své navyklé myšlení a od toho se odrazte k tomu, co chcete a co si přejete. NAUČTE se VNÍMAT, JAKÁ MYŠLENKA JE POZITIVNÍ a JAKÁ NEGATIVNÍ. Na začátek stačí si třeba vést deník a začíst si svoje myšlenky UVĚDOMOVAT a vybírat si je VĚDOMĚ. Je to proces, potřebujete VYTRVALOST a TRPĚLIVOST. Stejně jako sval trénujete v posilovně, tak s myslí je to úplně to samé. Dá se  vytrénovat tak, aby jste byli pánem své mysli a nebo služebníkem své mysli, pokud budete služebníkem, tak vás vaše mysl bude ovládat. 

Z fyziky přece víme, že ENERGIE sama NEVZNIKNE, a ani sama nemůže ZMIZET. Jen se někam PŘESUNE, PŘEMĚNÍ SE. A stejně tak to funguje i s naší vlastní ENERGIÍ. Všechno na světě MÁ NĚJAKOU ENERGII, I MY SAMI.

A tuto energii můžeme někam “poslat” – buď jí nakrmit negativními myšlenkami, nebo ji použít k našemu RŮSTU a vyplnění našich přání a snů.

Mnoho lidí DOUFÁ, že bez akce se jim splní vše pouhou myšlenkou, ale tak tomu není. SAMO o sobě se nic nestane, pokud chcete lepší práci, a nic proto neuděláte, tak se nedočkáte. JE DŮLEŽITÉ JÍT DO AKCE, tím rozhýbete proces tvoření. CHCETE-LI se stát lepším člověkem, ale zároveň se budete bránit investovat do sebe k růstu a učení se, bez akce se lepším pozitivnějším člověkem nestanete.

BÝT STÁLE JEN POZITIVNÍ, a vytěsnit to negativní, vytváří VNITŘNÍ TLAK. Jsem zastáncem toho, aby byla mezi negativními a pozitivními myšlenkami ROVNOVÁHA, to znamená uvědomovat si svoje pocity i myšlenky. Pokud se cítím blbě, a chci s tím něco udělat, tak si najdu činnost, která mi pomůže soustředit myšlenky jiným pozitivnějším směrem. Tím svou mysl TRÉNUJEME a časem nás bude to negativní ovlivňovat míň a míň. Také to znamená UVĚDOMOVAT si, co do sebe DENNÉ nasáváme.

CO ČTEME?

CO SLEDUJEME?

KOHO POSLOUCHÁME?

JAK MLUVÍME? JAKÁ SLOVA VOLÍME?

JAKÝ VNITŘNÍ DIALOG VEDEME SAMI SE SEBOU?

TO VŠE OVLIVŇUJE NAŠI NÁLADU A ZPŮSOB MYŠLENÍ.

Pokud jsme obklopení NEGATIVNÍM PROSTŘEDÍM A NEGATIVNÍMI LIDMI, kteří si neustále na něco stěžují, vysávají z nás energii, jak můžu BÝT JÁ SAMA POZITIVNÍ? Proto je důležité si udělat analýzu toho, jaké lidi kolem sebe máme a jak nás ovlivňují. 🙂 

POKUD MYSLÍTE na TO, CO NECHCETE, vysíláte negativní myšlenky a pocity, ODRAZÍ SE TO VE VAŠICH ŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTECH VŽDY, protože jste to sami pozvali k sobě, mnohdy i NEVĚDOMKY.

Všechno na co myslíte a jaké myšlenky přitahujete spojené s pocity, je jako BUDOUCÍ PLÁNOVÁNÍ UDÁLOSTÍ.

KDYŽ SI NĚČEHO CENÍTE – PLÁNUJETE.

KDYŽ NĚCO CHCETE – PLÁNUJETE.

KDYŽ SE NĚČEHO BOJÍTE – PLÁNUJETE.

KDYŽ SE NĚČEHO OBÁVÁTE – PLÁNUJETE. Používáte vlastní PŘEDSTAVIVOST ke stvoření něčeho, co nechcete.

KAŽDÁ MYŠLENKA, KAŽDÁ PŘEDSTAVA, KAŽDÁ BYTOST, KAŽDÁ VĚC má VIBRAČNÍ POVAHU.

TVOŘÍME MYŠLENKOU A TOUHOU. NAŠE přesvědčení definuje náš svět.

U všech našich přesvědčeních tvoříme POMOCÍ NAŠI VIBRACE. PROTO KDYŽ ODPOVÍDÁTE NE, NECHCI, sdělujete tím VESMÍRU, že NECHCETE, NETOUŽÍTE, a tedy popíráte vše, po čem ve skutečnosti toužíte.

MYŠLENKY si můžeme představit jako MRAKY NA NEBI a VY JSTE MODRÉ ČISTÉ NEBE, záleží pouze na vás s jakou myšlenkou (MRAKEM) se ZTOTOŽNÍTE:

Například v jednom mraku je:

VYPADÁM HROZNĚ

Vy tu myšlenku můžete nechat BÝT a jen ZŮSTAT pozorovatelem TÉTO MYŠLENKY. To znamená, že myšlenka propluje a jde dál, vy ji nevěnujete žádnou pozornost. Pokud se s touto myšlenkou ZTOTOŽNÍTE, začnete ji věnovat pozornost, tak vás pohltí natolik, že se začnete cítit BLBĚ a ještě vám to bude zrcadlit okolí. Např. vám někdo NĚCO VYTKNE.

Myšlenka má energii, má moc, snaží se najít TVAR a hledá ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ. Snaží se projevit ve hmotném světě, často opakované myšlenky mají více energie a PROTO GENERUJE VÍCE SÍLY k uskutečnění. VĚTŠINA LIDÍ používá NÁZORY a PŘESVĚDČENÍ SAMI PROTI SOBĚ. Všechny naše životní situace vznikají nejdříve v myšlenkách a v pocitech. S čím usínáme, ovlivňuje náš další den. 

Myšlením si můžeme vytvořit POSTOJE, NÁVYKY, NÁZORY, JAKÝM ČLOVĚKEM BUDEME. Můžeme přijít na vyřešení svého problému, otevřou se cesty, co a jak řešit.

Pokud nad něčím až moc PŘEMÝŠLÍME, zatěžujeme sami sebe myšlenkovým chaosem, a to se projevuje BOLESTÍ HLAVY a budeme tak úplně zatížení vlastními myšlenkami.

CO S TÍM?

JÍT VEN, ČERSTVÝ VZDUCH MÁ BLAHODÁRNÝ OČISŤUJÍCÍ VLIV

VĚDOMÉ HLUBOKÉ DÝCHÁNÍ

DÁT SI SPRCHU nejlépe STUDENOU

PUSTIT SI HUDBU

JÍT CVIČIT

ČÍST SI NEBO POSLOUCHAT NĚCO MOTIVAČNÍHO, CO VÁM ZVEDNE NÁLADU

NAJÍT SI ČINNOST, kterou máme rádi. 🙂 

CO VYTVÁŘÍ PROBLÉMY?

POUZE představy o realitě, přemyšlení nad MINULOSTÍ A BUDOUCNOSTÍ. LPĚNÍ A NEGATIVNÍ OČEKÁVÁNÍ.

MINULOST, která je pryč. A budoucnost, která ještě NENASTALA. JEDINÝ OKAMŽIK, KTERÝ MÁME JE:

PŘÍTOMNOST – BÝT TADY A TEĎ, od toho se odvíjí další okamžik. 🙂 

KAM SMĚŘUJEME NAŠE MYŠLENKY, SVOU ENERGII TO ROSTE. VESMÍR se nás neptá, zda to chceme nebo nechceme, POUZE REAGUJE NA NAŠE POCITY A MYŠLENKY. Vesmír nám splní přesně to, jak vibrujeme, jaké pocity vysíláme. To znamená, pokud jsme negativní, například se blbě vyspíme, náladu máme podrážděnou, budeme přitahovat přesně ty lidi a situace, kteří nám budou ZRCADLIT naši náladu, a večer si sedneme a řekneme si, že to byl hrozný den.

ALE VĚŘTE, ŽE VY můžete ovlivnit svou realitu.

MYŠLENKA je jako frekvence na kterou se naladíte, stejně jako když si pustíte rádio nebo televizi. MŮŽETE SE NALADIT NA POZITIVNÍ, ALE I NA NEGATIVNÍ VIBRACE.

Pokud si pustím v televizi zprávy a nasávám je do sebe, ovlivní to následně moje myšlenky a pocity. Po NEGATIVNÍCH zprávách se člověk většinou cítí unaveně a BLBĚ, no ještě aby ne. ALE UVĚDOMTE si, že vy máte svobodnou vůli, co a koho posloucháte, a na co se koukáte. Nikdo za vámi nestojí, aby vám říkal, že každý den musíte koukat na negativní zprávy. Na druhou stranu pokud si pustím muziku a naladím se na ni, tak se cítím dobře a i myšlenky mám pozitivní a volně plynou. Muzika nás dokáže motivovat a pozvednout naši náladu a následně i vibraci.

ODKUD POCHÁZÍ MYŠLENKY?

Z myšlenkových polí, které vytvořilo lidstvo před námi.

Od lidí s nimiž rozmlouváme.

Z myšlenkových polí nekontrolovatelně působících ve městech.

Z kolektivních polí pracovišť, finančního světa a společnosti obecně.

Z vlastní činnosti rozumu a řešení problémů.

Z vlastního podvědomí.

Ze zážitků z toho světa uložených do paměti.

Z polí našich předků.

Z říši andělů a duchovního světa.

Podobu myšlenek určují EMOCE z výchovných vzorů, které jsme do sebe nasáli již v dětství, vlivem rodičů, učitelů apod. 

NAPŘÍKLAD: DÁME-LI SE DO HOVORU S NĚKÝM, kdo věčně hledá jen to negativní a nutí k tomu i toho, s nímž hovoří, tím v něm probudí škarohlída a než se naděje, tak i on začne ZLE MLUVIT o druhých lidech a veškerých událostech.

VŠECHNY NAŠE MYŠLENKY JSOU ZATÍŽENÉ EMOCEMI, mnohdy se z našeho nitra vynoří POCIT a teprve potom myšlenka. ČASTO OPAKOVANÉ MYŠLENKY ať pozitivní nebo negativní NABÍRAJÍ NA SÍLE, to znamená, že dostávají emocionální náboj. A časem se zhmotní, čím je pocit a myšlenka silnější, tím rychleji dochází ke zhmotnění. U obav a strachů to vidíme neustále, protože je pro nás snazší myslet na to co nechceme, co nemáme, než věnovat pozornost tomu jaký život ŽÍT CHCEME A BÝT VDĚČNÍ, ZA TO CO JIŽ MÁME. Když si něco přejeme pozitivního a je-li naše přání zatížené pochybnostmi, nevírou, tak brzdíme jejímu zhmotnění.

Pokud nakupujete v rušném městě, může se stát, že se na vás PŘILEPÍ cizí energetické pole, aby stáhla vaši energii.

Stejně tak můžete jít na procházku a BÝT PLNÍ ENERGIE, SÍLY A VYTRVALOSTI, máte láskyplné a přátelské myšlenky, po nějaké době se můžete cítit unavení, protože zde působí cizí energetické pole, které je silnější a vaše ochranné pole naopak slabší. Vnější energie přemohou a náhle může přijít hlad, smutek, depresivní myšlenky. ALE TÍM, ŽE SI TO UVĚDOMÍME, můžeme to opět změnit. 🙂

Je faktem, že většina lidí ZANECHÁVÁ na všech místech, kde se chvíli zdrželi svou energii, ta se sama o sobě časem rozpustí, ale když ji nevědomky někdo přijme, může ho ovlivňovat.

NAPŘÍKLAD:

Pokud člověk spí první noc v hotelu, může se stát, že špatně spí, neustále se budí, má třeba divoké sny, prožívá cizí obavy.. Po takové noci se člověk cítí slabý.

Obvykle tu energii zanechal ten, kdo tu spal před vámi, protože v noci lidé uvolňují mnoho osobní energie a zůstávají po nich EMOCE a MYŠLENKY. Stejně tak pokud se ocitneme v čekárně u lékaře. Nemocný člověk PŘEMÝŠLÍ třeba o tom, že už má jen pár měsíců života a bolestné myšlenky mohou ovlivnit i jiného člověka, který si na jeho místo v čekárně sedne a člověka najednou může přepadnout smutek.

Když vás někdo EMOCIONÁLNĚ ROZRUŠÍ, tak vám to ukazuje, že máte v sobě něco uzdravit. ZAPAMATUJTE SI, že každá EMOCE se stává výzvou k další práci na sobě, protože jen tak se můžete posunout kupředu. VŠECHNY STÍNY a zasunuté složky někde hluboko uvnitř nás můžou dovést k JASNÉMU vnímání, abychom je mohli přijmout, analyzovat a proměnit.

SVOJE VLASTNÍ NITRO MŮŽEME POZNAT JEDINĚ TAK, když připustíme, že například teď ZUŘÍME, proto je velmi důležité sledovat SVOJE POCITY A MYŠLENKY. POZASTAVIT SE BĚHEM DNE a zeptat se sám sebe jak se nyní teď cítím? Co můžu udělat pro to, abych se cítil lépe? Co mi dodává sílu?

Co mi naopak sílu ubírá?

Pokud v sobě vytváříme:

ZLOBU

ŽAL

OBAVY

ODSUDKY

Tento kal se usazuje v našem systému, a těmito ENERGIEMI znečišťujeme svoje OKOLÍ i ZEMI.

Pokud si někdo řekne, že by se se stinnými stránkami nikdy NEPOTÝKAL, je to OSOBNOST bez stínů jako TĚLO BEZ DUŠE.

Je chybné se domnívat, že si NEGATIVNÍ EMOCE nesmíme připouštět, ŽE BYCHOM SE UŠPINILI. SVOJE NEGATIVNÍ EMOCE je třeba PŘIJMOUT A PRACOVAT NA NICH. VŠECHNO potlačené, zavržené, nežádoucí, nevědomé, zkrátka to co nechceme přijmout, akceptovat a odpustit, nemáme šanci se od toho OSVOBODIT. PROTO člověk k tomu zůstává PŘIPOUTÁN, dokud vše co se ho týká, NEPROJASNÍ.

KVALITA MYŠLENEK záleží na tom, jak moc člověk pracuje sám na sobě, je si vědom kdo je (svých silných a slabých stránek, jaká je jeho cesta) a jak moc času věnuje vnitřní práci.

Mnoho lidí si bohužel SVOJÍ CESTU NEUVĚDOMUJÍ, nechávají se postrkovat TLAKY a POŽADAVKY ega a podvědomím. Stávají se tak HRAČKOU NÍZKÝCH ENERGIÍ, podléhají manipulaci a stávají se PŘÍJEMCI nízkých myšlenkových struktur z VNĚJŠKU.

Často se setkávám s tím, že spousta lidí někoho OBVIŇUJE, tím ztrácí MOŽNOST NĚCO ZMĚNIT, protože tato energie krouží v energetickém poli OBVINĚNÉHO a to mu samozřejmě ŠKODÍ. PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ, naučit se ODPOUŠTĚT. DĚLÁTE TO sami pro sebe, ne pro druhého. VY SE CHCETE OSVOBODIT.

ZKUSTE SVOJE MYŠLENKY VÍCE POZOROVAT, na co se ve svém životě ZAMĚŘUJETE?

ODSUZOVÁNÍ?

NEBO POMOCI DRUHÉMU?

Když někoho PODEZŘÍVÁME, mysl se stane velmi aktivní, protože vaše podezíravost, začne kolem vás projektovat různé věci. Jakmile do věci VSTOUPÍ PODEZÍRAVOST, je ZASETO SEMÍNKO, pak se všechno změní.

NAPŘÍKLAD:

PODEZŘÍVÁNÍ PARTNERA, ŽE JE NEVĚRNÝ.

JAKMILE tato myšlenka vstoupí do hlavy, začnete pro ni nacházet DŮKAZY. A VĚŘTE, ŽE VŽDY NĚJAKÉ NAJDETE. ROZHODNETE-LI SE, ŽE JE někdo ZLÝ, najdete pro to důkazy.

MYŠLENKY jsou jen NAŠE a my můžeme OVLIVNIT své myšlenky, pocity a tvoření REALITY. Neovlivníme náhodné myšlenky, nebo ÚPLNĚ VŠECHNY MYŠLENKY. ZA DEN JICH PROLETÍ HLAVOU VÍCE NEŽ šest tisíc, ALE MŮŽEME OVLIVNIT TO, NA CO SE BUDEME NEJČASTĚJI ZAMĚŘOVAT, NAD ČÍM NEJČASTĚJI PŘEMÝŠLÍME A JAK SE U TOHO BUDEME CÍTIT. NEJSME oběti svých myšlenek, máme svobodnou vůli.

BYL NÁM DAL NÁSTROJ MYSL, díky které můžeme TVOŘIT.

JAKÝ ŽIVOT CHCETE ŽÍT A TVOŘIT?

CHCETE-LI SE o sobě dozvědět více informací, začíst na sobě pracovat, být zdraví a mít lepší život, jsem vám k dispozici – konzultace, koučink, rozbor osobnosti – už to je první krok k LEPŠÍMU JÁ. ♥♥♥

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře