NESPOKOJENOST se většinou rovná tomu, že NEVÍM KÝM JSEM A NEMÁM ŽÁDNÉ SNY A CÍLE …

NESPOKOJENOST se většinou rovná tomu, že NEVÍM KÝM JSEM A NEMÁM ŽÁDNÉ SNY A CÍLE ….

Vnímám, že je to jedna z nejčastějších příčin a DŮVOD nespokojenosti v životě většiny lidí.

Proč?
Protože pokud opravdu nevíme, kým skutečně jsme, nevíme co chceme, nevíme kam směřujeme, nemáme vlastně žádné sny ani cíle a jen tak přežíváme…a tiše čekáme co vlastně přijde, co se bude dít, kdo za nás problémy vyřeší…Je to jako byste byli uprostřed velkého jezera na loďce a neměli pádla..

Jak takový život vypadá? Žijeme život druhých, necháváme se formovat a strhávat našim okolím, šéfem, rodinou.. Stále dokola se orientujeme na to, co chtějí druzí, posuzujeme se podle jejich měřítek. Vytváříme si tak masku, na kterou vydáme spoustu své vlastní energie. Tato maska nás dusí, necítíme se v ní absolutně vůbec dobře a potlačuje to, kým doopravdy jsme.

Proto je velmi důležité se zaměřit sám na sebe, jít do svého vnitřního světa, kde nalezneme všechny odpovědi. Vydat se na vědomou cestu života směrem k vlastnímu sebepoznání, nalézt odpovědi kdo doopravdy jsem a kráčet po cestě která je pak mnohem lehčí. 
Ptát se sám sebe: Čeho chci v životě dosáhnout? Co si ze srdce přeji? Co bylo vždycky mým snem?

Utvořit si svůj vnitřní svět, aby odpovídal tomu, jaký chceme život doopravdy žít. 

Minulost je něco, kde jsme získali spoustu zkušeností. A tyto zkušenosti a prostředí UTVOŘILY to, kým jsme dnes.

Budeme – li se zaměřovat na to, co se odehrává venku, jak se k nám okolí chová, jaké myšlenkové vzorce nám vnucuje..

Víte k čemu dojde?

Budou se stále dokolečka spouštět stejné emoce a myšlenky a tím pádem budeme vytvářet stejné situace.

MYSLETE, CIŤTE, VNÍMEJTE SEBE, KONEJTE = Buďte tou úžasnou osobností, která vytváří kroky vedoucí k životu, který chce z hloubi svého  ŽÍT. 🍀

Chcete-li se vydat na Vaši vědomou cestu životem, velmi Vám pomůžou sebepoznávací metody.

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře