NOVOLUNÍ ve LVU 19.8.2020 v 4.41

Energie tohoto novoluní je VLASTNÍ VNITŘNÍ SÍLA. Přichází vhodná doba zasít SEMÍNKA ŠTĚSTÍ. Přichází NOVOLUNÍ, které nás umí podpořit. Novoluní ve lvu rozehřeje EMOCE, je to naprosto skvělá příležitost nechat vlít potřebnou energii do těch oblastí života, kde se ji nedostávalo, kde vše stagnovalo a byly zde různé bloky. Je zde energie KONCENTRACE na vlastni INDIVIDUÁLNÍ potenciál a jeho posílení. ČAS UPLATNIT SVÉ NÁPADY A MYŠLENKY, pustit se do práce s kreativitou.

VŠICHNI jsme silnější, než si o sobě myslíme. NAŠI SÍLU OCHROMUJE POUZE STRACH. Je naprosto přirozené mít STRACH a POCHYBOVAT, ale jen SILNÍ se naučí se svým strachem pracovat a tím ho zvládat. Líným lidem se líbí mít strach, dokonce se v něm mentorují, útočí, poučují a přitahují si k sobě stejné lidi, protože vibrují na nízkých energiích. 

Lev je silný, protože se chová podle toho, co cítí a chce on sám, ne podle toho, co čte a slyší. A jak se říká – lva nezajímá, co si ovce myslí, nezdržuje se tím. 🙂 Lev je znamení HRDÉ, VÁŠNIVÉ a SEBEVĚDOMÉ – symbolizuje jej archetyp KRÁLE/KRÁLOVNY. Všichni máme v sobě tento archetyp a nyní je vhodný čas k jeho probuzení. Skutečný vládce se vždy staral o svůj „lid“. Dával mu pozornost, úctu a lásku. A lid mu vracel stejnou mincí. Když se budeme jak k sobě sama, tak k druhým lidem chovat s láskou, úctou a pozorností, budou se tak i druzí chovat k nám. Buďme svobodnými, vědomými a laskavými tvůrci svobodného, laskavého a vědomého světa….

Otevírá se zde oblast KREATIVITY, HRAVOSTI, TVOŘIVOSTI, VÁŠNĚ a NADŠENÍ. Uvědomme si vlastní identitu a JEDINEČNOST. Jsou zde energie SCHOPNOST TVOŘIT – tvoříme přece my všichni a to svůj vlastní život, tvořme jej s láskou radostí. Je zde důraz na to, že když něco tvořím, dělat to i s ohledem na druhé, myslet pouze na sebe sama se nevyplácí a vše co „vyšleme“ do světa se nám vrací – je třeba tvořit s radostí ale také s odpovědností.

Buďme si vědomi sebe sama, svých schopností, talentů a taktéž si uvědomujme, že JAK UVNITŘ, tak i venku.  ♥

Přivolejme si do cesty krásnou pozitivní energii, sebevědomí (být si vědom sám sebe), vstřícnost, úspěch a prosperitu. Podpořme v sobě odvahu, potenciál, uvědomme si své talenty, schopnosti, nadání a nebojme se projevit navenek. Konstelace v nás podporuje touhu po sebevyjádření, seberealizaci a rozvoj naší kreativity. DĚLEJME VĚCI, KTERÉ NÁS BAVÍ.

S láskou Kateřina. ♥

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře