♥ SROVNÁVACÍ PARTNERSKÝ ROZBOR ♥

Oblasti, v nichž je mezi dvěma osobami harmonie či napětí, možnosti řešení.

 

Praktický návod jak zlepšit svůj vztah, tak abyste se spolu opět cítili šťastní. 🙂 

Co je to korelát?

Každý vztah je spojením dvou energií. Každý člověk má svoji vlastní energii, kterou můžeme vyjádřit jeho astrotypem. Z astrotypu vyčteme energetický náboj člověka (zda je člověk více jinový či jangový), dále elementy, které u člověka převažují a také charakteristiku člověka, jak se bude chovat, jeho silné  a slabé stránky, jak bude na různé věci a situace reagovat apod.

Pokud porovnáme působení energií partnerů navzájem (tedy pokud porovnáme dva astrotypy) vytvoříme tzv. „korelát“. Ten nám pak ukáže, jak na sebe dva partneři budou působit, jak se budou navzájem ovlivňovat, jak na sebe budou reagovat atd. Umožní nám také poznat, na jaké úrovni se partneři mohou vzájemně vyčerpávat či naopak posilovat. Ukáže nám, kde hrozí konflikty, a jak je jim možné předcházet. Nejvíce přínosné je, pokud pomocí astrotypu každý z partnerů pozná nejprve sám sebe a také pokud partneři znají své astrotypy navzájem. Korelát nám pak ukáže, jaké energie jsou mezi námi a jak je využít k tomu, aby to, co od vztahu chceme, bylo naplněno

Korelát nám pomáhá zorientovat se v mezilidských vztazích, řešit partnerské problémy v již existujících vztazích a ukáže cestu k jejich nápravě. 

Díky korelátu zjistíme, který z partnerů je ve vztahu silnější, jak spolu partneři  budou komunikovat, jak jdou vzájemně dohromady jejich životní hodnoty, nebo jak na sebe budou působit na fyzické a sexuální úrovni. Dále nám ukáže, co našemu vztahu dělá dobře, co si do vztahu dodávat a co v něm podporovat. Poradí nám taky, kdy dělat věci společně a kdy zase naopak odděleně. Ukáže nám, jakým způsobem se bude vztah vyvíjet, kdo a jak bude koho ovlivňovat nebo jaká očekávání mohou mít partneři navzájem.

Koreláty ale nejsou jen o partnerských vztazích. Pomáhají nám zvládnout i výchovu dětí, pochopit proč si nerozumíme s kamarádkou nebo kolegou v práci, proč nezvládáme svého podřízeného nebo proč nevycházíme se svým šéfem.

Rozborem jednotlivých rovin v korelátu zjistíme, případné disharmonie, např. v oblasti komunikační nebo třeba životních hodnot. Využití korelátu má také své velké opodstatnění pří výběru pracovníků, či sestavování pracovních týmů. Pomocí korelátu se nám otevře uvědomění, na jakém základě jsou naše vztahy postaveny. Porovnáním a popsáním energií, které působí v jakémkoliv vztahu, uvidíte možnosti, jak vytvořit spokojené, láskyplné a harmonické vztahy se svým okolím.

Proč partnerský korelát?

Jedná se o tzv. srovnávací korelát, který zahrnuje podrobný výklad slučitelnosti partnerů ve všech důležitých oblastech – duševní, emocionální i fyzické. 

Tento rozbor může ukázat na problematické roviny vztahu, nastínit možnosti jakým způsobem vztah zpracovat a proměnit na harmoničtější úroveň a rozvinout plný potenciál partnerství.

Pomůže Vám pochopit motivace a chování partnera-ky. Například při nedorozumění, pomůže Vám s pochopením a komunikací mezi Vámi a partnerem - kou. Ukáže Vám jaký vztah prožíváte - jeho sílu. 

Ukáže Vám jakého chování se máte ve vztahu vyvarovat, abyste došli ve vztahu ke zlepšení či k naplnění. 

Jak se k sobě energetcky hodíte, jaké jsou pozitivní či negativní aspekty ve vztahu. Oblasti, v nichž je mezi dvěma osobami harmonie či napětí, a možnosti řešení.

Obsahuje dva osobní astrotypy vás a protějšku + min. 1 - 3 stránek rozboru vztahu, rozbor harmonie či napěti, možnosti řešení a jeho perspektivy. 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Pro vypracování je dobré vědět:

Datum, čas (pokud jej znáte) a místo narození.

I když neznáte čas, má astrotyp kvalitní vypovídající hodnotu.

Délka, doba zpracování a způsob odeslání:

20 - 25 stránek jeden astrotyp.

. Dle klientů před Vámi obvyskle 5 - 14 dní. Horoskop vám bude zaslán v PDF po obdržení vaší platby a zároveň zaslání dat nutných k vypracování na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Po domluvě je možné vytisknout a zaslat poštou. 

Jak dlouho rozbor platí?

Astrotypy jsou platné po celý život.

Můžete se inspirovat kdy chcete. Nejde v něm o předpovídání budoucnosti, ale o rozbor osobnosti, jejíž potenciál a hranice lze prostřednictvím Astropsychologie přesně analyzovat.