♥ ROZBOR LIDSKÉ DUŠE ♥

VZORCE DUŠE

 

PRVNÍ OPRAVDOVÝ KROK ZAČÍNÁ POZNÁNÍ SEBE SAMA.

JAKÉ JSOU PŘÍČÍNY VAŠICH PROBLÉMŮ, TRÁPENÍ, NEŠTĚSTÍ?

NEDAŘÍ SE VÁM ODHALIT PŘÍČINU? UŽ JSTE ZE VŠEHO UNAVENÍ A POSTRÁDÁTE ENERGII?

ODPOVEĎ NALEZNETE VE SVÉ PAMĚTI DUŠE.

 

POMOHU VÁM ODHALIT PŘÍČINU, ABY JSTE SE DOKÁZALI UVOLNIT A ZAČÍT NA TOM VĚDOMĚ PRACOVAT. 

 

NALEZNETE KONEČNĚ SMĚR VE VAŠEM ŽIVOTĚ.

VRÁTÍ SE VÁM ENERGIE A CHUŤ ŽÍT. 

 

BUDETE SI UŽÍVAT ŽIVOT VĚDOMĚ.

 

Kdo by nechtěl vést šťastný život a mít co nejméně trápení? :-) 

Když přicházíme na svět, jsme sice jako čistý nepopsaný list papíru, ale přinášíme si z minulých životů VZORCE DUŠE, VĚTŠINA lidí si to ani neuvědomuje, proto se pořád točí v kruhu stále stejných problémů.

Co jsou to vzorce duše? Paměť našeho nevědomí.

Jsou zde úplně všechny vzpomínky jaké si nesete z minulých životů. Právě zde najdete odpověď proč trpíte úzkostmi, opakují se stále dokola stejné situace, nebo proč se bojíte tmy. 

Do určitého dětského věku si pamatujeme svůj záměr, se kterým jsme na tento svět přišli.  JENŽE potom se zde začíná projevovat vliv rodičů, kteří do dítěte začnou programovat své sny i představy o životě, vliv sourozenců, vliv školy, kamarádů, společnosti a okolí, do kterého se člověk narodí, protože ta formuje náš všechny. 

JAKMILE PŮSOBÍ VLIVY OKOLÍ, DUŠE ZAPOMÍNA NA DOVEDNOSTI A ČLOVĚK SE ZAČÍNÁ VZDALOVAT OD SVÉ ŽIVOTNÍ CESTY. REAKCE ČLOVĚKA TAK PRAMENÍ PRÁVĚ ZE VZPOMÍNEK, KTERÉ SI PŘINESL Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. 

ÚPLNĚ KAŽDÝ V SOBĚ NOSÍME VZORCE DUŠE. PAMĚŤ NAŠEHO NEVĚDOMÍ. PAMĚŤ NA PROŽITKY Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. :-)   

VĚDOMÁ ÚROVEŇ je ta, kterou si uvědomujeme, kterou si dokážeme rozumě zdůvodnit a díky které můžeme argumentovat. 

Umožnuje nám uvědomovat si proč jednám tak, jak jednám. 

Jenže abychom pochopili, proč prožíváme věci, o které nestojíme a proč potkáváme lidi, kteří nám do života přinášejí problémy, musíme pochopit svou nevědomou úroveň.

NEVĚDOMÁ ÚROVEŇ JE TO CO SI NEUVĚDOMUJEME. BOJÍTE SE NĚČEHO A NEVÍTE PROČ?

POTKÁVÁTE STÁLE STEJNÉ LIDI A NEVÍTE PROČ? Hledáte odpovědi na vaše složité rodinné, pracovní a partnerské vztahy? REAGUJETE V SITUACÍCH NEPŘÍMĚŘENĚ A NEVÍTE PROČ? 

Abyste dostali odpověď je velmi důležité se seznámit se svými vzorci duše, se svým nevědomím.

KDO O NICH VÍ, JE PŘIPRAVEN A NENÍ PAK PŘEKVAPEN. :-)  Protože právě nevědomí vám do života přitahuje situace tak lidi. 

Z VAŠEHO KARMICKÉHO HOROSKOPU VYČTU VAŠE BLOKY A JAKÝ ÚKOL JSTE SI PŘINESLI Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. DÁ SE VYČÍST I TO, CO UDĚLAT PRO TO, ABY JSTE SITUACI ZMĚNILI. :-) 

NESTAČÍ ČÍST POUZE KNÍŽKY O OSOBNÍM ROZVOJI A ZAČÍST SI OPAKOVAT POZITIVNÍ VĚTY. MYSLÍM TÍM POZITIVNÍ AFIRMACE. :-) PO ČASE STEJNĚ ZJISTÍTE, ŽE TO NEFUNGUJE, STEJNĚ JAKO JSEM TO ZJISTILA JÁ. :-) VÝSLEDKY VŮBEC NEBYLI PODLE OČEKÁVÁNÍ. 

A VÍTE PROČ? PROTOŽE PRACUJETE POUZE SE SVOU VĚDOMOU ÚROVNÍ A PODCEŇUJETE SÍLU A MOC SVÉHO PODVĚDOMÍ, KTERÉ MÁ DALEKO VĚTŠÍ SÍLU A TO AŽ 90%. :-) 

PRO KOHO JE ROZBOR URČEN?

VŠEM, kteří už jsou unavení ze svých životních situací, neví kudy dál, a neví jak vystoupit z kruhu situací které se jim dějí stále dokola. 

Rozborem lidské duše pomáhám klientům pochopit PŘÍČINY jejich problémů v rodině, v práci. Umím rozkličkovat příčiny partnerských problémů. 

Vypátrám PŘÍČINU NEGATIVNÍCH EMOCÍ, DLOUHODOBÉ SKLÍČENOSTI, uloženou rodinnou karmu.

DOZVÍTE SE JAKÉ MÁTE ÚKOLY, PŘEKÁŽKY. UKÁŽU VÁM JAK PRACOVAT S TĚMITO VZORCCI A KDYŽ SE TO NAUČÍTE, ZMĚNÍTE SI ŽIVOT K LEPŠÍMU. 

CO ODE MNĚ OBDRŽÍTE ?

Rozkličkování vašich bolestí, trápení, těžkých životních situací, které vás ovlivňují z minulosti. 

Nahlédneme na vaši rodovou linii, jakým směrem vás popostrkují předkové a jaký máte úkol. 

Ukážu vám, co si vaše duše vše přinesla z minulého života. A jak s tím pracovat. :-) 

DOZVÍTE SE JAKÝM MÁTE JÍT SMĚREM ABY JSTE BYLI ŠŤASTNÍ.

NA CO SE MĚ PTÁTE?

CO JE K ROZBORU POTŘEBA?

Datum narození, místo narození a čas narození. 

ZA JAK DLOUHO ROZBOR OBDRŽÍM?

Do 7 - 10 pracovních dnů od připsání platby na účet. 

JAK OBDRŽÍM SVŮJ ROZBOR?

Písemné zpracování ve formátu PDF do 10 - 15  A4 stran. Vypracovaný rozbor zasílám na váš uvedený e - mail. :-) 

OHLASY ♥

Měla jsem v sobě velký zmatek a nevěděla jsem proč se mi stále dějí stejné věci, proč se něco opakuje nebo proč dochází k nedorozumění s určitými lidmi. Díky rozboru jsem pochopila některé situace nebo dění kolem mě, vztahy s lidmi, jak fungují vzorce duše a co pro to mám udělat já sama. Vše se pomalu po dlouhé době vyvíjí správným směrem. Cítím, že můj život nabírá směr který chci. 😊 Děkuji a přeji spoustu spokojených duší.
Dáša Vrbická

CENA ROZBORU LIDSKÉ DUŠE JE

990 Kč