Slunce vstupuje do Ryb a uzavírá svou roční pouť zvěrokruhem ♥

Slunce v Rybách budeme mít od 19.2.2021 do 20.3.2021. ♥ Končí tedy éra Vodnáře. 🙂 Nastává čas zklidnění a rozjímání. Když Slunce prochází posledním znamením, nacházíme se na okraji, v jakési čekárně, zima ještě neskončila a jaro ještě nezačalo. Přichází čas nenásilného intuitivního plynutí, je to období velmi symbolické a značí novou naději v našem životě. Stejně tak, jako zima pomalu odezní a nastane brzy jaro. I my potřebujeme nejdříve zrekapitulovat předešlé kroky a posunout se na novou úroveň bytí.

Nyní se nám otevírají vrátka do nehmotných světů, můžeme slyšet vzdálenou hudbu vesmíru a dotýkat se světa, který není hmotný. ♥ Ten tichý hlásek uvnitř nás umí být neodbytný a ponouká nás k tomu, abychom se ztišili a jen naslouchali. Abychom dali prostor naši duši a svým potřebám. Protože jedině tehdy, pokud se dostane duše ke slovu, pak teprve pocítíme absolutní štěstí a naplnění, v tom pravém slova smyslu. Ti, co znají hlas své duše, ví kam jdou a kam míří. A abychom slyšeli tento hlas, musíme se zklidnit, třeba nějakou meditací nebo klidným cvičením – jógou.

Ryby zažívají také velmi často pocity osamocení, ale když z tohoto pocitu uděláme přednost, uzdravíme oddělené části v nás. Najdeme to, po čem člověk ve skrytu duše touží, pocit jednoty se vším živým. Dostaví se krásný vnitřní klid a mír. 🙂 

Nyní je zkrátka období tichého rozjímají a zhodnocování všeho, co se událo v uplynulém roce. Čas zastavit se a dokončit vše, co jsme započali. RYBY uzavírají celou svoji pouť celým zvěrokruhem. Poznání všeho, co jsme se naučili v jednotlivých znameních v sobě nesou Ryby.

Akceschopnost Berana

Stabilitu Býka

Zvědavost Blížence

Citlivost Raka

Srdečnost Lva

Svědomitost Panny

Diplomacii Vah

Hloubku Štíra

Nadšení Střelce

Cílevědomost Kozoroha

Nadhled Vodnáře, ale i chaos v otázce:

Kdo vlastně jsem?

To, co jsme poznali během pouti Slunce celým zvěrokruhem se uložilo do našich pocitů a skrylo v podvědomí. Tímto se Ryby odlišují od všech dalších znamení, protože tohle všechno cítí, vnímají energie a vše nehmotné. Jsou velmi senzitivní, přátelské, jemné, obětavé, mírné a přizpůsobivé.

Mají velmi pestrý vnitřní svět plný snů a ideálů a spojení s tvrdou realitou jim způsobuje bolest. Znázornění Ryb nám ukazuje, že každá z nich pluje opačným směrem, jsou tedy nerozhodné, nejisté a ztrácí se sami v sobě. A když se dostanou do proudu opačného, horko těžko se vrací zpět.

Velmi často se sami sebe ptají: Kdo jsem? Co je mým životním posláním? A tyto energie budou působit i na nás. 🙂

Tento čas přeje duchovním hledajícím, umělcům, vynálezcům, umělcům, všem tvůrčím lidem, kteří se dokáži ponořit do svých hloubek a i třeba v takové písničce může být poselství. A také všem, co mají chuť pomáhat slabším.

V tomto období, bychom měli stát i pevně nohama na zemi, a nepodléhat velkému množství iluzí. Nestavět si vzdušené zámky. Nepodléhat chaosu a zmatkům. Zastavit se, nadechnout se, vydechnout a zhodnotit vše s klidným tempem. 

 Ryby ke svému životu potřebují klid a velmi často vyhledávají život v ústraní. Mají rádi svoje vlastní tempo, veškerý tlak v nich vzbuzuje strach.

Rozhodně se za ničím nehoní, spíš naopak vyčkávají v klidu a v míru. Impuls k akci pocítí v ♥. Většinou je brzdí nízká sebejistota a nevidí sami v sobě hodnotu. Tím, že potlačují sami sebe, nechají se velmi snadno ovlivnit, manipulovat, svést i klamat. Také se nechají využívat finančně i jinak. Dovolí také to, aby jim druzí určovali, jak mají žít, nebo jak se mají chovat.

Když se s tím naučí pracovat, dokážou tu být pro druhé lidi a pomáhat i těm slabším.

Rybám vládne NEPTUN, vládce moří, což souvisí napojení Ryb na osobní a kolektivní nevědomí. Mají touhu rozplynout se v druhém, proto neznají svoje vlastní hranice. A mnohdy jdou až do naprostého vyčerpání a často je trápí únava. 

Jejich touha splynout s druhými lidmi je tak velká, že ztrácí svůj vlastní střed. Dokáží se obětovat a vzít na sebe všechny bolesti tohoto světa a to je vyčerpává. Proto by si měli svou energii chránit a najít si techniky, které jim pomůžou udržet si životní energii. 

Neptun bdí nad vším tajemnem, odpovídá našemu moři nevědomí. Když se podíváme ne moře je v něm spousta tajemných a neprobádaných míst, z jeho hlubin můžeme mít strach a tak se raději držíme při břehu a hledáme záchytné berličky, abychom se neutopili, ale naše duše nás láká ke splynutí s celým oceánem.

Ryby v sobě máme všichni, každý touží po ráji na zemi, jsme plní iluzí, obrazů, naděje, soucítíme, bloudíme ale i se ztrácíme. Tam kde máme v horoskopu Ryby, jsme nejblíže ke svému ♥ a toužíme splynout naprosto se vším, co nás obklopuje, se vším živým.

Také příroda je nyní plná vody, taje sníh, tají ledy, řeky se naplňují vodou, půda je promáčená. Můžeme vypozorovat, že první rostlinky se derou ven, příroda tuší, že velmi brzy přijde jaro. Jenže pokud to nějaká přežene a vystrčí nos dříve, než je pravý čas, mráz ji sežehne. I my lidé jsme součástí přírody, ještě chvíli musíme počkat na nový impulz života, ten přijde zcela sám a přirozeně. Až přejde Slunce do Berana. Teď je tedy ještě čas.  🙂 

Více světla i sluníčka nás láká přirozeně ven, ale chladno nás zase zažehne brzy domů, zima ještě neskončila. Nebojujte s tím, neperte se s ním, nepředbíhejte, naše osobní zrání, ještě není u konce. Využijte nyní těchto energií k rekapitulaci, ne rozumem, ale především citem ♥. Zkuste dokončit to, co jste začali během roku, věnujte čas úklidu ve svém vlastním nitru v duši a v citech.

Zklidněte mysl, dovolte si to. Naslouchejte pocitům. Ještě není čas vyrazit ven a začínat nové projekty, je potřeba vše zhodnotit a porozjímat o celém uplynulém roce a připravovat se na nový rok – začne prvním jarním dnem. Mezitím si vše sedne na své místo a vy budete vědět jaké je vaše poslání, kdo jste. Můžete dělat stejnou práci, mít stejný dům, stejného muže nebo stejné přátelé, ale budete mít jiný pocit. Někdo si může říct, že to není změna?

Ale je a řekla bych, že ta největší. 🙂 Přijetí, naplnění a vyrovnání. Pochopíte souvislosti, budete soucitnější a pochopíte stanovisko druhých lidí. Budete si více vážit svého života i druhých lidí. Rozkvete uvnitř, v srdci. 

V tomto období můžeme mít citlivější nohy, chodidla a psychiku je důležité si dopřát dostatek tepla a klidu. 🙂 

Přeji Vám krásné období v Rybách ♥ ♥ ♥

S láskou a úctou Kateřina. ♥

Kateřina Spurná
Věnuji se astrologii, psychologii a zdravému životnímu stylu. Ve své práci s klienty se zaměřuji na sebepoznání a odstraňování překážek, které brání rozvoji osobnosti, prožívání štěstí a porozumění v mezilidských vztazích. ♥
Komentáře