ŽIVOTNÍ KOUČINK ♥

Zabývá se všemi aspekty života klienta a vede ho k uvědomění, tak aby mohl žít šťastný, naplněný a spokojený život podle svého...

První kontakt je tzv. INFORMATIVNÍ, je zcela nezávazná a je poskytována bez úplaty.

Jedná se o 20 minut, ozvěte se mi první vyplněním tohoto formuláře. :-)

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Mám schopnost, kdy dokážu u druhých lidí odhalit podvědomé bloky - sebelimitující vzorce chování. To, co Vám brání udělat krok dopředu. Pojďte se semnou vydat na tu Vaši šťastnou cestu životem! ♥

Co je koučink?

Koučink je metoda vedoucí k objevení vnitřního potenciálu, který má v sobě každý z nás.

Často o něm nevíme, neumíme s ním zacházet, anebo ho smysluplně využít. Koučování pracuje s přítomností, se zaměřením na budoucnost.

Jedná se o proces, který v relativně krátké době pomáhá k rychlému osobnímu rozvoji a růstu a vede k uvědomění si, že svůj život máme ve svých rukou a jedině my sami jsme za svá rozhodnutí zodpovědni.

Součástí koučinku není jen možnost se vypovídat, nejde jen o povídání, ale i o prožití emocí, na které člověk třeba jinde nemá prostor.

V jakých oblastech koučink pomáhá?

  • Vyjasnění životních cílů a životní vize.
  • Uvědomění si a lepší využití svých zdrojů energie.
  • Nalezení vlastního potenciálu a jeho využití.
  • Sebeúcta a zdravý vztah k sobě.
  • Propojení vize s realitou.
  • Ujasnění si hodnot a priorit.

Kdo je KOUČ?

Kouč neradí, neslibuje výsledek, nehodnotí a nemanipuluje. 

Kouč jako průvodce pomáhá dobře položenými otázkami a různými koučovacími technikami (nástroji) klientovi, aby našel možnosti řešení sám v sobě.

Koučování je o dvou rovnocenných bytostí. 

Kouč vás správnými a cílenými otázkami dovede k optimálním řešením a odpovědím, které máte ukryté v sobě, jen si to neuvědomujete.

Kouč ví, že klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama.

Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a limity.

Jak probíhá koučink?

Mým úkolem není Vám radit ani určovat, jak máte žít. Koučink je získávání nových dovedností = nové chování, nové postoje či cílené trénování nějaké dovednosti, relaxace, něco od druhých přijmout či je odmítnout.

Koučování je založeno na vzájemné důvěře, úspěšnost  závisí také na tom jak si klient a kouč vzájemně sednou po lidské stránce.

Na co se můžete těšit?

Na diskrétnost a absolutní soukromí, příjemnou atmosféru, pohodu a individuální přístup.

Osobní koučink probíhá formou online SKYPE. 

CENA KOUČINKU (SKYPE, TELEFON) 1 x 60 MINUT JE:

1 000 Kč

CENA KOUČINKU 3x sezení (3 x 60 minut) (SKYPE, TELEFON)

2 500 Kč

Vhodné pro ty, kteří ví, že na zpracování tématu potřebuji mnohem více času. ♥